University of Oulu

“This is what it looks like” : showing sequences in an ARNE & CARLOS YouTube live stream

Saved in:
Author: Harju, Titta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110099114
Language: English
Published: Oulu : T. Harju, 2021
Publish Date: 2021-10-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Rauniomaa, Mirka
Reviewer: Keisanen, Tiina
Rauniomaa, Mirka
Description:

Abstract

The aim of this thesis is to describe multimodal showing sequences in a YouTube live stream. The study is situated in the field of multimodal communication research. The method of this study is conversation analysis. The data studied is a live stream hosted by textile designers Arne Nerjordet and Carlos Zachrison from 2019 where they discuss their creative goals and interact with their audience through comments. In the live stream, Arne and Carlos show objects that the viewers request to see or that are otherwise connected to the theme of the live stream.

The analysis of the study is divided into three sections, which are 1) initiation of showing sequences, 2) showing sequences, and 3) endings of showing sequences. In each section, the special features of the communication were identified and considered against the findings of previous research. Features that were considered in the analysis include the use of read-aloud and respond (RAR) practice, motivation of showings, whether the showing sequence is evocative or informative and whether it has low or high embeddedness, among others.

It was found that the showing sequences in the live stream are mostly informative and have low embeddedness to previous talk. Deictic devices are also often connected to the showings. The initiations of the showings were mostly carried out by the viewers through their comments and the streamers used RAR to set the context for the showings. The endings of the showings concluded more often only the showing than both the showing and the topic. Concluding verbal cues were not commonly used to accompany the ending. The findings of this study support those of previous research and bring new light to showing sequences in the context of live streams.

Tiivistelmä

Tämä tutkielma kuvailee multimodaalisia näyttämisekvenssejä YouTube-suoratoistossa. Tutkielma edustaa multimodaalista vuorovaikutuksen tutkimusta. Tutkimuksen metodi on keskusteluanalyysi. Tutkimuksen aineisto on tekstiilisuunnittelijaduo Arne Nerjordetin ja Carlos Zachrisonin YouTube-lähetys vuodelta 2019, jolla he keskustelevat heidän käsityöprojekteistaan. Yleisö on vuorovaikutuksessa lähetyksen sisällöntuottajien kanssa kommenttien kautta. Arne ja Carlos esittelevät lähetyksessä projektejaan, joita yleisö haluaa nähdä tai jotka sopivat muuten lähetyksen teemaan.

Tutkimuksen analyysi on jaettu kolmeen osioon, jotka ovat 1) näyttämissekvenssien aloittaminen, 2) varsinaiset näyttämissekvenssit ja 3) näyttämissekvenssien lopettaminen. Jokaisessa osiossa tunnistettiin vuorovaikutuksen piirteitä ja tarkasteltiin niitä alan aiempien tutkimustuloksien valossa. Piirteitä, joita tarkasteltiin, olivat mm. mikä motivoi näyttämistä, miten niin kutsuttua lue ääneen ja vastaa -käytäntöä sovellettiin, oliko sekvenssi evokatiivinen vai informatiivinen ja oliko sekvenssi yhteydessä edeltävään puheeseen ja aiheeseen.

Aineistossa näyttämissekvenssit ovat enimmäkseen informatiivisia eivätkä ne ole yhteydessä edeltävään puheeseen. Deiktisiä ilmauksia käytetään myös usein näyttämisten yhteydessä. Näyttämissekvenssien aloitukset alkoivat enimmäkseen katsojien kommenteista, joita sisällöntuottajat lukivat yleisölle ääneen antaakseen kontekstia näyttämisille. Näyttämisten lopetukset päättivät yleensä vain näyttämisen eivätkä sekä näyttämistä että aihetta. Näyttämisen lopetusta ei alustettu päättävillä suullisilla indikaattoreilla. Tutkielman tulokset tukevat aiempien tutkimusten tuloksia ja tuovat esiin uutta tietoa näyttämissekvensseistä suoratoistolähetyksissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Titta Harju, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.