University of Oulu

Mikrobien kulkeutuminen talitiaisen (Parus major) ravintoketjussa

Saved in:
Author: Piirto, Sameli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110099115
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Piirto, 2021
Publish Date: 2021-10-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rytkönen, Seppo
Mutanen, Marko
Reunanen, Justus
Koskimäki, Janne
Reviewer: Koivula, Kari
Kvist, Laura
Description:

Tiivistelmä

Elinympäristön biodiversiteetti määrittelee paljon eliöiden saatavilla olevista resursseista ja interaktioista muiden eliöiden kanssa. Ravinnon, petojen ja muun lajiston ohella tärkeä vuorovaikuttava tekijä ovat mikrobit, jotka tarjoavat toiminnallaan sekä hyötyjä että haittoja suuremmille eliöille. Valtaosa monisoluisista eliöistä kerryttää elinkaarensa aikana pinnoilleen ja suolistoonsa mikrobiyhteisön, joka on usein olennaisena osana eliön aineenvaihduntaa ja immuunipuolustusta.

Mitkä tekijät vaikuttavat eliön mikrobiyhteisön kehitykseen? Yksi merkittävä tekijä on eliön käyttämä ravinto, jonka sisältämä mikrobisto voi siirtyä suoliston vakituiseen lajistoon. Aihetta on tutkittu vähän luonnonpopulaatioissa, ja vain kahdella trofiatasolla (tuottaja-kuluttaja). Toinen tekijä on elinympäristön biodiversiteetti, jonka tiedetään olevan yhteydessä mikrobiomien lajirikkauteen. Tämä pro gradu -tutkielma tutki ravintoketjusta syntyviä yhteyksiä kasvien ja eläinten mikrobistoon sekä verrata niitä elinympäristön diversiteettiin. Mallisysteeminä käytettiin talitiaisen (Parus major) ravintoketjua: kasvit, perhostoukat, lintu. Ravinnon mukana kulkeutuvaa mikrobistoa ei ole tutkittu kolmella trofiatasolla ennen vuotta 2021 joten tutkimuksen tulokset tuovat arvokasta uutta tietoa siitä, mitä ravintoketjussa tapahtuu bakteerien näkökulmasta.

Materiaaliksi kerättiin talitiaisten poikasten ulostetta sekä toukkia ja kasveja pöntön ympäristöstä, joista eristettiin DNA, sekvensoitiin 16S-geeni. Geneettisen materiaalin perusteella kartoitettiin lintujen ja toukkien suolistobakteeriston lajisto ja pesäympäristön kasvien lehdistä löytyvää bakteeristoa. Lajistoa verrattiin näytemateriaalien välillä ja ympäristömuuttujiin, kuten maaperän koostumukseen ja puuston ikään, selvittääksemme mikrobien kulkeutumista ravintoketjussa ja ympäristön vaikutuksia eliöiden mikrobistoon.

Sekvensoidusta materiaalista saatiin määriteltyä kasveille, toukille ja linnuille omalaisensa mikrobistot, jotka olivat samankaltaisia aiempien tutkimusten kanssa. Ravintoketjussa kulkeutuvaa mikrobistoa ei onnistuttu havaitsemaan. Ympäristömuuttujilla, etenkin ihmisen vaikutuksella metsään, metsän puulajistolla ja kivennäismaan osuudella maaperästä löytyi korrelaatioita lintujen mikrobiomin lajirikkauden vaihteluihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sameli Piirto, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.