University of Oulu

Digitaalisten oppimispelien käyttö opetuksessa ja niiden vaikutus oppimiseen

Saved in:
Author: Ylitervo, Elias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110129125
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ylitervo, 2021
Publish Date: 2021-10-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Videopelaamisen suosio lasten keskuudessa on kasvanut suuresti viimeisten vuosikymmenten aikana. Samaan aikaan koulu on käynyt läpi erilaisia murroksia, joilla on pyritty vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin. Oppikirjoista oppiminen on vähentynyt ja rinnalle on tullut uusia tapoja opettaa ja oppia, joista yksi on digitaaliset oppimispelit. Lasten vapaa-ajalta tutun ja mieluisan ajanviettomuodon siirtäminen oppimiskontekstiin on oikein toteutettuna tehokas tapa edistää oppimista. Digitaalisten oppimispelien käyttö suomalaisissa kouluissa on kuitenkin kohtalaisen vähäistä, vaikka niiden suosio näyttääkin olevan kasvussa.

Tässä tutkielmassa tutkitaan sitä, miten digitaalisia oppimispelejä voidaan käyttää opetuksessa ja miten ne vaikuttavat oppimiseen. Tutkielmassa avataan digitaalisiin oppimispeleihin liittyviä käsitteitä ja ominaisuuksia, sekä tarkastellaan niihin liittyviä positiivisia vaikutuksia ja niiden käyttöön liittyviä haasteita koulukontekstissa. Tutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkielmassa on käytetty kattavasti sekä ulkomaisia, että kotimaisia tutkimuksia ja kirjallisuutta.

Tutkielman tulokset osoittavat, että digitaaliset oppimispelit ovat varteenotettavia oppimisen tukemisen välineitä, mutta ne hakevat vielä paikkaansa suomalaisissa kouluissa. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että koulujen käytössä olevat resurssit ovat paikoin puutteellisia ja siitä, että useimmille opettajille oppimispelit ovat vielä suhteellisen vieras käsite. Tutkielman tavoite onkin lisätä tietoisuutta digitaalisista oppimispeleistä ja antaa niistä hyödyllistä tietoa kasvatusalan toimijoille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elias Ylitervo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.