University of Oulu

Sosiaalinen vuorovaikutus videopelien pelaamisessa syrjäytyneiden nuorten näkökulmasta

Saved in:
Author: Rahtula, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110129126
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Rahtula, 2021
Publish Date: 2021-10-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Videopelien pelaaminen on vuosien mittaan yleistynyt ja pelit voivat tarjota käyttäjille monia hyötyjä, mutta myös liiallinen pelaaminen on uhkana, jolloin pelaaminen ei enää ole antoisaa. Haitallisia seurauksia voivat äärimmäisissä tapauksissa olla peliriippuvuus ja siitä juontuvat ongelmat terveydessä, ihmissuhteissa ja muissa henkilökohtaisissa asioissa. Syrjäytyminen on tavallisesti useamman tekijän ja tapahtuman summa, jolta voidaan välttyä, jos syrjäytymisuhan alle joutuneita henkilöitä kuunnellaan tarkemmin.

Vuosikymmenten ajan videopelien negatiiviset vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat olleet vallitsevana puheenaiheena. Niiden on ajateltu kasvattavan nuorten väkivaltaisuutta, masentuneisuutta sekä aiheuttavan yhteiskunnasta syrjäytymistä. Eristäytyminen yhteiskunnallisten järjestelmien ulkopuolelle on varsinkin nuorten miesten ongelma, eikä siihen johtavat tekijät ole yksinkertaisesti ratkaistavissa. Tässä tutkielmassa perehdytään tarkastelemaan videopelien sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä ja niiden roolia syrjäytyneiden nuorten arjessa. Tarkastelen myös, millainen sosiaalinen asema videopeleillä on nyky-yhteiskunnassa sekä millaiset tekijät ovat vaikuttaneet videopelien saavuttamaan maineeseen. Tutkielmassa syvennyn tarkastelemaan kirjallisuuskatsauksen avulla aiempia videopelejä käsitteleviä tutkimuksia ja niiden paljastamia tuloksia. Kirjallisuuden lisäksi kartoitan videopelien roolia syrjäytyneiden nuorten elämässä suomalaisen dokumenttisarjan valossa.

Tekemäni löydökset olivat useista lähteistä huolimatta yhdenmukaisia. Syrjäytymiselle ei ole olemassa tarkkaa, vakiintunutta määritelmää, koska aihe on hyvin moniselitteinen ja siihen johtavat tekijät vaihtelevat. Nämä tekijät ovat kuitenkin keskenään hyvin samankaltaisia. Yksi osatekijä voi johtaa toiseen, joka taas aiheuttaa lisää ongelmia. Tutkimuksen aikana ei juurikaan tullut vastaan sellaisia tilastoja, joiden mukaan videopelit olisivat syrjäytymisen ensisijainen syy, mutta harvoissa tapauksissa videopeliriippuvuus voi olla osasyynä syrjäytymiseen. Tästä huolimatta yhteiskunnan ulkopuolella elävien nuorten mielestä videopelien esittämä rooli oli kaikkea muuta kuin negatiivinen, ja videopelien sosiaalista vuorovaikutusta ja sen merkitystä korostettiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Rahtula, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.