University of Oulu

Productization of building information models

Saved in:
Author: Lassila, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110139136
Language: English
Published: Oulu : R. Lassila, 2021
Publish Date: 2021-10-13
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Tolonen, Arto
Description:

Abstract

Building information models contain a great amount of data in various lifecycle phases throughout building projects. Data is generally not seen as an asset yet building information models’ (BIM) value is recognized. Seeing BIM models value as an asset and maintaining a structured product lifecycle management (PLM) in organization leads to need of productization of BIM Models, just like tangible products. Building information modeling is a known term within the building industry, but product lifecycle management is unconventional. Productization practices that include PLM have few examples in the academia or of use in the building industry. This thesis aims to study the possibilities of productizing building information models to commercial and technical items and presents background to it.

Building information models are currently not seen as commercial products, but it is acknowledged they are valuable and have great potential in changing the practices and productivity in the whole building industry. BIM models are not handled as products, and they are not included to order-delivery-invoicing practices and systems as commercial products. BIM models can contain a broad and multidimensional amount of information and some structuring practices of BIM models remind closely of bill of material (BOM) in technical product structures. Information content of BIM models increases and becomes more precise continuously, but to benefit financially of the additional value of BIM models is insufficient in terms of understanding their possibilities in content and commercial value.

This thesis presents the definition and current state of the productization practices of BIM models and offers a recommendation to productize BIM models as a part of construction object configuration commercially and technically. The work is done reviewing current literature and via a current state analysis of a case company. Within the thesis, it is recommended to be establish a new product category into construction product offering alongside to hardware, software, and services: BIM products. From the commercial aspect, it is recommended to divide BIM models into three categories based on their status in a commercial product portfolio: open BIM models, BIM model products and BIM model systems. The recommendations of building a BIM model product structure are based on a BIM framework theory, which allows to separate the broad and multidimensional information structures of BIM models in structured and understandable form. The results of this study can be generalized and used in the building industry internationally. The results of this thesis are significant for any organization wanting to change their building information models’ status from technical tools into commercial products in a structured way.

Tiivistelmä

Rakennusalan tietomallit sisältävät merkittävän määrän dataa rakennushankkeen eri elinkaaren vaiheissa. Datan ei ole tyypillisesti ajateltu olevan yrityksen pääomaa, mutta kuitenkin on tunnistettu, että tietomalleilla on arvo. Mikäli tietomallien arvo tunnistetaan, ja niitä halutaan alkaa kohtelemaan yrityksen pääomana, johtaa se tuotteen elinkaarenhallinnan (PLM) käytäntöjä noudattavalta organisaatiolta tarpeeseen tuotteistaa tietomallit, kuten fyysiset tuotteetkin. Termeinä tietomalli on tunnettu rakennusalalla, kun taas PLM on harvinaisempi; PLM ja tuotteistuskäytännöt ovat rakennusalalla vähän tutkittuja ja vähän käytössä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuuksia siihen, miten tietomallit tuotteistettaisiin kaupallisiksi ja teknisiksi tuotteen osiksi, sekä esittää taustatietoja tietomallien tuotteistukselle.

Tällä hetkellä tietomalleja ei ajatella kaupallisina tuotteina, vaikka niiden arvo ja mahdollisuudet jopa koko rakennusalan muuttamiseen ja tuottavuuden parantamiseen tunnistetaan. Tietomalleja ei myöskään käsitellä kuten tuotteita, eivätkä ne ole osa tilaus-toimitus-laskutus-käytäntöjä tai -ohjelmistoja kaupallisina tuotteina. Tietomallit voivat kuitenkin sisältää huomattavan määrän monimuotoista informaatiota, ja jotkut tietomallien rakenteen kuvaukset muistuttavat jopa tuotteistamisesta tuttuja teknisten tuoterakenteiden BOM:a (Bill-of-Material). Tietomallien datasisältö lisääntyy ja tarkentuu jatkuvasti, mutta kuitenkin ymmärrys tietomallien sisältöön liittyvistä kaupallisista mahdollisuuksista on liian vähäistä, jotta niistä voitaisiin hyötyä kaupallisesti.

Tämä tutkimus esittelee ja määrittelee tämänhetkiset tietomallien tuotteistuskäytännöt ja tarjoaa ratkaisuehdotuksen tietomallien tekniseen ja kaupalliseen tuotteistukseen osaksi rakennusalan tuotevalikoimaa. Työ on tehty perehtymällä kirjallisuuskatsaukseen ja tekemällä nykytila-analyysi valitusta case-yrityksestä. Tämän työn tuloksena suositellaan uuden tietomalli-tuotekategorian perustamista nykyisten rakennusalan tuotevalikoiman fyysisten tuotteiden (HW), ohjelmistotuotteiden (SW) ja palvelutuotteiden (service) rinnalle. Tutkimuksen perusteella tietomallituotteet olisi myös syytä jakaa kaupallisen käytön perusteella kolmeen pääkategoriaan; ilmaiset tietomallituotteet, kaupalliset tietomallituotteet ja tietomallijärjestelmätuotteet. Tietomallien tuoterakenteen muodostamiseen ehdotetaan käytettävän BIM framework-teoriaa, jonka avulla monimuotoisia tietorakenteita on helpompi strukturoida. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää yleisesti rakennusalalla niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä sellaisille organisaatioille, jotka tunnistavat tietomalliensa datasisällön arvon pääomana ja siten haluavat johdonmukaisesti muuttaa heidän tietomalliensa statuksen teknisestä apuvälineestä kaupalliseksi tuotteeksi ja siten osaksi tuoteportfoliotaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Lassila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.