University of Oulu

Esikäsittelyn vaikutus liuotinpohjaiseen delignifiointiin

Saved in:
Author: Salmi, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110169142
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Salmi, 2021
Publish Date: 2021-10-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön teoriaosassa perehdytään nykyaikaisiin teollisen mittakaavan sellunvalmistusmenetelmiin ja uusiin vaihtoehtoisiin menetelmiin delignifioida puumassaa. Työn kokeellisessa osiossa selvitetään sahanpurun esikäsittelyn vaikutusta ligniinin poistamisen tehostavana toimenpiteenä.

Työn kokeellisessa osiossa esikäsittelyn vaikutusta liuotinpohjaisen delignifioinnin tehokkuuteen tutkittiin neljällä eri sahanpurulaadulla. Tutkittavat sahanpurut olivat referenssinäytteenä käytettävä käsittelemätön mäntysahanpuru, mekaanisesti jauhettu mäntysahanpuru, Fenton-hapetettu sahanpuru sekä referenssisahanpuru Fenton-hapetetulle sahanpurulle. Sahanpurunäytteiden delignifiointiin käytettiin tymolista ja metaanisulfonihaposta valmistettua syväeutektista liuotinta. Valmiista massasta määritettiin kuiva-ainepitoisuus ja saanto sekä lopuksi määritettiin ligniinipitoisuus TAPPI T 222 om-02 standardilla.

Kokeellisen työn tuloksena on saatu eroja delignifioitumisen tehokkuudelle, kun liuotinpohjaisessa delignifioinnissa käytetään eri menetelmin käsiteltyjä sahanpuruja. Fenton-käsitellylle sahanpurulle saavutettiin tehokkain delignifioituminen. Seuraavissa tutkimuksissa voidaan määrittää kuituominaisuuksia sekä esikäsittelyn soveltuvuus erilaisissa prosesseissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Salmi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.