University of Oulu

HLA-B27 aikuisten uveiitissa

Saved in:
Author: Leino, Aada1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110169147
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Leino, 2021
Publish Date: 2021-10-18
Thesis type: Other thesis
Tutor: Hautala, Nina
Siiskonen, Mira
Reviewer: Siiskonen, Mira
Kubin, Anna-Maria
Description:

Tiivistelmä

Uveiitti on silmän suonikalvoston tulehdus. Suurin osa uveiiteista on anatomisesti anteriorisia. Uveiitti on harvinaisuudestaan huolimatta merkittävä sokeuden ja näkövammautumisen syy. HLA-B27-kudostekijä on osa ihmisen immuunijärjestelmää ja on yksi parhaiten tunnetuista anterioriselle uveiitille altistavista geeneistä. Suomalaisessa väestöässä noin 15% on HLA-B27-positiivisia, kun taas akuuttia anteriorista uveiittia sairastavista vastaava osuus on jopa 80%.

Tässä retrospektiivisessä tutkielmassa tutkitaan HLA-B27-kudostekijän vaikutusta anteriorisen uveiitin taudinkuvaan pohjoissuomalaisessa väestössä. Kudostekijän vaikutusta tarkastellaan sairastumisiän, sukupuolen, etiologian ja keston mukaan, vertaamalla tuloksia koko aineiston väestöön. Aineisto koostuu vuonna 2009 Oulun yliopistollisen sairaalan silmätautien yksikössä anteriorisen uveiitin vuoksi käyneistä aikuispotilaista. Alkuperäinen aineisto oli 591 potilasta, joista rajautui tietyin kriteerein 416 potilasta. Tähän tutkielmaan valikoitui 140 potilasta satunnaisesti eli noin kolmasosa aineistosta.

Aineiston potilaista 73 oli naisia ja 67 miehiä. Potilaista 61% (85) HLA-B27-kudostekijän tutkimustulos löytyi potilastietojärjestelmästä. Heistä, joilla tulos löytyi, 67% (57) oli HLA-B27-positiivisia ja 33% (28) HLA-B27-negatiivisia. HLA-B27-positiivisia naisia oli 29 ja miehiä 28. Potilaiden iän keskiarvo sairaustuessa ensimmäistä kertaa uveiittiin oli 40,8, vastaava luku HLA-B27-positiivisilla potilailla oli 35,3. Kudostekijäpositiiviset sairastuivat uveiittiin keskimääräistä nuorempina.

Idiopaattinen etiologia oli yleisin sekä koko aineistossa (49%) että HLA-B27-positiivisilla (51%). Systeemisairaudet olivat toiseksi yleisin etiologia molemmissa ryhmissä; koko väestössä 35% potilaista uveiitin taustalla oli jokin systeemisairaus ja 42% (24) HLA-B27-positiivisista. Yleisin systeemisairaus HLA-B27-positiivisilla oli selkärankareuma, jota sairasti 14 potilasta. Muita systeemisairauksia oli yksittäisiä. Koko väestössä (66%) ja HLA-B27-positiivisilla (65%) krooninen taudinkuva oli yleisin. Rekurentti eli toistuva akuutti taudinkuva oli hieman yleisempi HLA-B27-positiivisilla (33%) kuin koko aineistossa (23%). Akuutti taudinkuva eli yksittäinen alle 3 kuukautta kestävä uveiittiepisodi oli harvinaisin taudinkuva molemmissa ryhmissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aada Leino, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.