University of Oulu

Parhaita käytänteitä organisaatiossa markkinointihenkilöstön taitojen koulutukseen datan ja tekoälyn sovellusten käyttäjiksi

Saved in:
Author: Honkanen, Anniina1; Vuorentausta, Petrus1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 161
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202111109168
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Honkanen; P. Vuorentausta, 2021
Publish Date: 2021-11-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juntunen, Jouni Tapani
Reviewer: Juntunen, Jouni Tapani
Nätti, Satu Helena
Description:

Tiivistelmä

Tutkimme, mitä ovat parhaat käytänteet organisaatioissa markkinointihenkilöstön taitojen koulutuksessa datan ja tekoälyn sovellusten käyttäjiksi. Tutkimus on toteutettu parigraduna Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden tuottamana. Tutkimusmenetelmänä toimivat kirjallisuuskatsaus ja dokumenttianalyysi. Käymme tutkielmassa kattavasti läpi alan teoriapohjaista ja käytännön läheistä keskustelua ja esittelemme tutkimusmenetelmien avulla tuotetut tutkimustulokset, joiden toivomme hyödyttävän organisaatioita markkinointihenkilöstön koulutuksessa datataitoihin. Tutkimme teorian ja käytännön keskustelun yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja tuotamme uutta tietoa yhdistelemällä aikaisempaa tietoa aiheesta. Uskomme, että saamamme tulokset ovat käyttökelpoisia ja integroitavissa monen eri toimialan organisaatioiden käyttöön.

Tulokset viittaavat olemassa olevaan taitovajeeseen datan suhteen, erityisesti markkinointiosastoilla. Esittelemme ratkaisuja, joita henkilöstöhallinto voi hyödyntää organisaation kulttuurin, rakenteiden ja strategian kehittämisessä ja sitä kautta kuroa umpeen taitovajetta sekä saavuttaa kilpailuetua asiantuntevien ja osaavien työntekijöiden ansiosta. Aihe kaipaa kuitenkin jatkotutkimuksia ja toivomme, että työmme herättää keskustelua datataitojen tärkeydestä markkinoinnissa ja henkilöstöhallinnon roolin merkityksestä organisaation sisäisessä muutoksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Honkanen; Petrus Vuorentausta, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/