University of Oulu

“We were born sick, you heard them say it” : analysing communication and meaning via lyrics and music video of Take Me to Church

Saved in:
Author: Kela, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112019211
Language: English
Published: Oulu : L. Kela, 2021
Publish Date: 2021-12-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Although popular music has not been researched in the academic field to a great extent yet, popular music songs can convey socially and culturally relevant ideas and meanings and present problems of and critique to society. Inspired by frustration with organized religion as well as "gay propaganda" laws in Russia, Take Me to Church by Hozier criticizes both religious and political restriction of love and sexuality. This Bachelor’s Thesis examines the ways in which sexuality, homosexuality, homophobia, and oppression are approached and portrayed in the song lyrics and the music video of Take Me to Church. The focus of this thesis is the problematic relationship of sexuality and the Catholic Church, which is approached by combining the theoretical framework of lesbian and gay studies and queer theory and the ideological background of Christianity. Combining these approaches enables analysing communication and meaning of the lyrics and the music video while considering religious, social, and political aspects of them. In order to examine the song thoroughly, the lyrics and the music video are first analyzed separately, after which the analyses are tied together. Observing and analyzing the lyrics and the music video altogether expose a double meaning to the song, as well as themes such as oppression and the concept of otherness.

Tiivistelmä

Populäärimusiikin tutkiminen ja analysoiminen akateemisissa konteksteissa on tähän saakka ollut melko vähäistä. Siitä huolimatta pop-musiikiksi luokiteltavien kappaleiden sanoitukset voivat käsitellä yhteiskunnallisesti ja kulttuurillisesti olennaisia ja tärkeitä aiheita sekä tuoda esille ja kritisoida yhteiskuntaan liittyviä ongelmia. Hozier on Take Me to Church -kappaletta varten ottanut vaikutteita turhautumisesta osaltaan järjestäytynyttä uskontoa ja toisaalta Venäjän homopropagandalakia kohtaan, ja kritisoikin sekä uskonnon että politiikan avulla muodostettuja rajoituksia rakkautta ja seksuaalisuutta kohtaan. Tässä tutkimuksessa tarkkaillaan tapoja, joilla seksuaalisuutta, homoseksuaalisuutta, homofobiaa ja syrjintää määritellään ja kuvaillaan Take Me to Church -kappaleen sanoituksissa ja musiikkivideossa. Tutkimus keskittyy ongelmalliseen suhteeseen katolisen kirkon ja seksuaalisuuden välillä, ja tätä ongelmaa lähestytään yhdistämällä queer-tutkimuksen teoreettinen viitekehys sekä kristinuskon ideologia. Näiden lähestymistapojen yhdistäminen mahdollistaa kappaleen merkityksien analysoinnin ottaen huomioon niin uskonnollisen, yhteiskunnallisen kuin poliittisenkin aspektin. Jotta kappaleen tulkinta olisi mahdollisimman kattava, sanoitukset ja musiikkivideo analysoidaan ensin erillään, minkä jälkeen analyysit yhdistetään kokonaisuudeksi. Sanoitusten ja musiikkivideon tarkastelu kokonaisuutena paljastaa kappaleen kaksitulkintaisuuden. Lisäksi merkittäviä teemoja kappaleessa ovat syrjintä ja toiseuden käsite.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kela, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/