University of Oulu

Kollektiivisen identiteetin heijastuminen uudessa suomiräpissä

Saved in:
Author: Pöntinen, Selma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112039222
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pöntinen, 2021
Publish Date: 2021-12-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma tarkastelee uutta suomalaista rap-musiikkia ja sitä, kuinka rap-kulttuurille ominainen kollektiivinen identiteetti heijastuu siitä. Teoreettinen viitekehys koostuu sekä suomalaisen rap-musiikin, että yksilöllisen ja kollektiivisen identiteetin käsitteiden määrittelystä. Suomiräpin historian avaamisen kautta pyrkimyksenä on ymmärtää suomiräpin rooli osana nyky-yhteiskuntaamme ja kulttuuriamme. Tämän lisäksi tarkastelen suomiräpin tematiikkaa sekä suomiräpin kentällä esiintyvien vähemmistöjen, naisten ja maahanmuuttajataustaisten tekijöiden roolia suhteessa suomalaiseen rap-kulttuuriin. Suomiräpin kentällä erilaisten vähemmistöjen edustajien äänet ovat kautta historian jäänyt taka-alalle, mutta viime vuosina on tapahtunut pyrkimystä parempaan ja suomalainen rap-kuvasto on moninaistunut huomattavasti.

Kollektiivisen identiteettikokemuksen kannalta suomiräpin kuvaston moninaistuminen on tärkeää. Eri lähtökohdista tulevat ja erilaisia ominaisuuksia kantavat tekijät mahdollistavat kollektiivisen identiteetin kokemuksia, sillä samaistumispintaa on nykyään monenlaisille erilaisille ihmisille. Olennaista kollektiivisen identiteetin saavuttamisessa onkin ajatus identifioitumisesta ja samaistumisesta muiden ryhmään kuuluvien kanssa. Samalla ajatus ryhmän ulkopuolisista korostuu, jolloin ryhmään kuuluvien välinen side lujittuu.

Pohdin tutkielmassani myös sitä, miten musiikinopettaja voi valinnoillaan olla tukemassa nuoren identiteetin kehittymistä ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia suomiräp genrenä kantaa sisällään. Ei ole merkityksetöntä, millaisia valintoja opettaja luokassaan tekee ja esimerkiksi käytettävän materiaalin tulisi olla sellaista, joka huomioi jokaisen eikä sulje ketään pois. Parhaimmillaan rap-musiikki on genrenä monitahoista ja se antaa mahdollisuuden jopa vaikeidenkin aiheiden käsittelyyn.

see all

Subjects:
Copyright information: © Selma Pöntinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.