University of Oulu

Kostotoimenpiteitä, välinpitämättömyyttä ja sotarikoksia : sotarikokset ensimmäisessä Tsetsenian sodassa 1994–1996

Saved in:
Author: Fränti, Juuso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112039223
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Fränti, 2021
Publish Date: 2021-12-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alenius, Kari
Reviewer: Alenius, Kari
Mäntylä, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkimus käsittelee ensimmäisen Tsetsenian sodan aikana tapahtuneita sotarikoksia vuosina 1994–1996. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, millaisia sotarikoksia tehtiin ensimmäisen Tsetsenian sodan aikana sekä miksi sotarikoksia tehtiin. Lisäkysymyksinä pohdin sotarikosten muuttumista sodan aikana sekä sotarikosten kohdistumista tiettyihin ihmisryhmiin.

Tutkimuksen päälähteenä oli Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön (UNCHR) koostama aineisto, joka koostui tarkkailijoiden, toimittajien ja avustustyöntekijöiden tekemistä haastatteluista ja havainnoista Tsetseniassa. Raporteissa haastatellaan siviilejä, pakolaisia ja työläisiä, jotka ovat joutuneet sotarikosten kohteeksi tai ovat todistaneet niitä. Haastatteluja ja havaintoja on kerätty ympäri Tsetseniaa ja myös naapurivaltioista, mihin sota levisi. Aineistoa YK:lle olivat keränneet Human Rights Watch (HRW), Amnesty, Lääkärit ilman rajoja -järjestö ja useita muita ihmisoikeus- tai avustusjärjestöjä.

Tutkimuksen keskeisinä tuloksina voi todeta, että sotarikoksia esiintyi tasaisesti koko Tsetsenian sodan ajan. Sodan alussa ryöstely ja siviilikohteiden pommitus olivat yleisimmät sotarikokset, jotka kuitenkin loppuivat lähes täysin sodan loppua kohden. Kidutus ja pahoinpitelyt esiintyivät tasaisesti koko sodan ajan. Sotarikosten taustalla oli useita syitä, joista keskeisimmiksi nousivat huono moraali, päihteidenkäyttö ja yleinen piittaamattomuus. Sotarikokset muuttuivat paljon sodan aikana; etenkin, kun hyökkäysvaihe oli ohi, sotarikokset lisääntyivät. Sotarikokset eivät kohdistuneet tiettyihin ihmisryhmiin, vaan sotarikoksia kohdistettiin niin etnisiin venäläisiin kuin tsetseeneihin.

Tutkimus tuotti uutta tietoa ensimmäisen Tsetsenian sodan aikana tapahtuneista sotarikoksista, sillä aiempi tutkimus ei ollut keskittynyt sotarikoksiin. YK:n aineistoa ei ole käsitelty aiemmissa tutkimuksissa, eikä silminnäkijähavaintoja ole laajasti huomioitu.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuso Fränti, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.