University of Oulu

Luodut, Jumalan kansa ja Saatanan jälkeläiset : rotuoppi ja antisemitismi William Potter Galen sekä Kristillinen identiteetti -liikkeen maailmankuvassa

Saved in:
Author: Sihvola, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112039224
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Sihvola, 2021
Publish Date: 2021-12-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Antisemitismillä ja rasismilla on länsimaissa hyvin pitkä historia. Yhdysvalloissa nämä molemmat ovat näkyneet hyvin vahvasti eri historian aikoina esimerkiksi Ku Klux Klanin toiminnassa. Esittelen kandidaatin tutkielmassani ehkä hieman tuntemattomampaa liikettä, jonka ideologiaan ja doktriineihin nämä molemmat elementit kuuluivat. Kristillinen identiteetti -liike oli äärioikeistolainen, antisemitismiin ja rotuoppiin perustuva liike Yhdysvalloissa, joka yritti löytää doktriiniensa perustelut omanlaisesta Raamatun tulkinnastaan. William Potter Gale oli 1900-luvun jälkipuolella liikkeessä toiminut saarnaaja. Tutkin tutkielmassani Galen julkaisujen avulla liikkeen antisemitismiä ja rotuoppia ja liitän teksteistä välittyvän maailmankuvan sen aatteelliseen ja historialliseen kontekstiinsa. Kristinuskolla on ollut Yhdysvalloissa hyvin suuri merkitys. Tämä liike yhdistikin Raamatun kertomuksen omaan rasismiinsa ja antisemitismiinsä ja pyrki levittämään ajatusmaailmaansa amerikkalaisille valkoisille kristityille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Sihvola, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/