University of Oulu

Aurinkolämpöjärjestelmän tehokkuuden määritys

Saved in:
Author: Pykäri, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112039225
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pykäri, 2021
Publish Date: 2021-12-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkimuksen kohteena ovat aurinkolämpöjärjestelmät ja erityisesti tyhjiöputkikeräimet. Työn teoriaosassa on katsaus auringon säteilyyn, jonka jälkeen selvitetään aurinkolämpöjärjestelmän toimintaa. Kun systeemin perusta tunnetaan, saadaan tyhjiöputkikeräimen teorian avulla muodostettua kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää mittaustiedon tarkastelussa. Oleellisia laskennallisia menetelmiä aineiston käsittelyä varten käydään läpi teoriaosuuden lopussa ja samassa kerrotaan myös tulosten tulkintaa helpottavista seikoista, jotka liittyvät säähän ja järjestelmän asennukseen. Laskennallisessa osuudessa kerättyä dataa havainnollistettiin erilaisten kuvaajien avulla ja keskimääräiseksi hyötysuhteeksi määritettiin 0,369, neliömetritehoksi 54 wattia ja moduulitehoksi 409 wattia. Pohdinta perustuu saatuihin tuloksiin ja siinä hyödynnetään teoriaa sekä aineiston luotettavuuden tarkastelua. Lopuksi todetaan työssä käytettävän datan sisältävän runsaasti epätarkkuustekijöitä, mutta kohteena olevan järjestelmän kannalta tarkkuus on riittävä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Pykäri, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/