University of Oulu

Hellas Planitia : fluviaaliset muodostumat

Saved in:
Author: Roivainen, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112079237
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Roivainen, 2021
Publish Date: 2021-12-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Marsin eteläisellä pallonpuoliskolla sijaitsevan Hellaksen impaktikraatterin fluviaalisesta kehityksestä on tehty lukuisia tutkimuksia. Tämä työ kokoaa eri aikakausina kehittyneet keskeisimmät fluviaaliset muodostumat niin Hellaksen altaan, kuin myös planeetan mittakaavassa. Muodostumien kehitykseen vaikuttaneita prosesseja kuvataan ja yhdistetään mahdollisuuksien mukaan terrestrisiin analogioihin. Marsin fluviaalisen toiminnan havaittiin jakautuvan karkeasti kolmeen erilliseen jaksoon, jotka myötäilevät Noachin, Hesperian ja Amazonian aikakausia. Varhaisen Hellaksen fluviaalinen toiminta todettiin aktiiviseksi, jota kuvastaa runsaat laaksoverkostot ja verkkosilikaatteja sisältävät vaaleasävyiset sedimentit. Planeetan lämpötilan laskiessa ja ilmakehän ohentuessa fluviaalisen toiminnan havaittiin siirtyneen suurilta osin paineenalaisiin akvifereihin. Nykyisen Amazonian ajan kausittainen fluviaalinen toiminta todettiin vähäiseksi, ja se näyttäisi rajautuvan satunnaisten tulvien lisäksi sulamisvesien erodoimiin raviineihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Roivainen, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/