University of Oulu

High-Level verification methodology for UVMF-based C++ reference model testbench implementation

Saved in:
Author: Heikura, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112079241
Language: English
Published: Oulu : J. Heikura, 2021
Publish Date: 2021-12-08
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lahti, Jukka Allan
Reviewer: Lahti, Jukka Allan
Häkkinen, Juha Tapio
Description:

Abstract

This thesis was completed for Nokia and in cooperation with Siemens EDA. In this thesis a UVM Predictor component, which wraps a C++ reference model, was generated with UVM Framework (UVMF) and implemented. The Predictor was generated and implemented to Universal Verification Methodology (UVM) testbench that had HLS generated Design Under Test (DUT). First, the UVMF generated Predictor was implemented for the UVM testbench with a small HLS-generated design to learn the verification flow. After the first trial run, the UVMF-generated Predictor was implemented into an existing UVM testbench with a bigger subsystem as a DUT. The subsystem contained two manually written RTLs and one HLS-generated RTL.

First, this thesis presents the UVM theory and the UVM technologies that are used in the thesis work. The third chapter introduces code coverage, different coverage metrics, and the coverage metrics used in this thesis.

After theory, practical work is presented. Chapter four explains the devices under test, UVM components, testbench connections with a UVM Predictor, Predictor generation, functionality testing, and simulation. Measured coverage metrics, tools, and technologies are also presented. Finally, coverage results from thesis work with testing strategies are presented. The results of coverage closure are discussed in chapter 6, and the thesis is summarized in chapter 7.

Applying a UVMF-generated Predictor to the UVM testbench for verification flow showed promising results for obtaining a faster verification process as well as produced the possibility of using various versatile verification techniques with the Predictor, such as stimulus generation with constrained random (CR).

Korkeatason verifiointi metodologian testipenkki-implementaatio UVM Framework pohjautuvalla C++ referenssi mallilla

Tiivistelmä

Tämä diplomityö on tehty Nokialle yhteistyössä Siemens EDA:n kanssa. Tässä diplomityössä UVM Framework työkalulla generoitiin ja toteutettiin UVM-prediktori komponentti, joka sisältää C++ referenssimallin. Generoitu prediktori integroitiin universaalin varmennusmenetelmän testipenkkiin, joka sisälsi HLS:llä luodun testattavan suunnitelman. Ensiksi UVMF:llä generoitu prediktori implementoitiin UVM-testipenkkiin pienellä HLS generoidulla alilohkolla, jotta verifiointivuo saatiin opeteltua. Ensimmäisen testivedoksen jälkeen, UVMF generoitu prediktori implementoitiin olemassa olevaan UVM-testipenkkiin, jossa varmennettavan suunnitelmana oli suurempi osajärjestelmä. Osajärjestelmä sisälsi kolme alilohkoa, joista kaksi oli manuaalisesti kirjoitettua RTL:ää ja yksi HLS generoitu RTL.

Ensiksi tässä työssä käydään läpi UVM:n teoriaa, sekä käytettävät UVM teknologiat, joita sovelletaan diplomityössä. Kolmas kappale esittelee koodin kattavuutta ja erilaisia kattavuus parametreja. Teoriaosuuden jälkeen esitellään käytännön työn asiat. Kappale 4 esittelee varmennettavat suunnitelmat, UVM komponentit, testipenkkikytkennät prediktorin kanssa, sekä prediktorin generoinnin, testauksen ja simuloinnin. Myös työssä mitattavat kattavuusparametrit, sekä käytettävät työkalut ja teknologiat esitellään. Lopuksi esitellään diplomityössä saavutetut kattavuustulokset, sekä suunnitelmien varmennusstrategiat. Diplomityössä saavutetut tulokset käydään läpi seuraavassa kappaleessa, minkä jälkeen kappaleessa 7 tiivistetään koko diplomityö. UVMF generoidun prediktorin ottaminen mukaan osaksi UVM testipenkin verifiointivuota antoi lupaavia tuloksia verifiointiprosessin nopeuttamiseksi, ja mahdollisuuden käyttää erilaisia monipuolisia verifiointitekniikoita kuten testiherätteiden luontia rajoitetun satunnaisuuden menetelmällä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Heikura, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.