University of Oulu

”Niin ku sulla on sitä motivaatiota kuntoutumiseen” : kuntoutumisesta puhuminen työterveysneuvottelussa

Saved in:
Author: Keränen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112089245
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Keränen, 2021
Publish Date: 2021-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Siitonen, Pauliina
Frick, Maria
Reviewer: Frick, Maria
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen kuntoutumisesta puhumista työterveysneuvotteluissa. Työterveysneuvottelut ovat ammatillisia vuorovaikutustilanteita, joissa työntekijän työhön paluuta tai työssä jatkamista tukevista keinoista sovitaan ensisijaisesti puhutun kielen avulla.

Tutkimusaineistona olen käyttänyt aitoja videoituja työterveysneuvotteluita. Tavoitteenani on ollut selvittää keskustelunanalyysin avulla, miten työterveysneuvotteluissa tuotetaan työntekijää kohtaan odotuksia kuntoutujana ja miten työntekijä vastaa odotuksiin.

Totesin tutkimuksessani, että työntekijät voivat tunnistaa ja tuoda itsekin julki itseensä kohdistuvia odotuksia kuntoutujana osana oman tilanteensa kuvausta. Vastauksena pyyntöön kertoa omasta tilanteestaan työntekijät voivat ensin kuvata työhön paluun kannalta relevantteja terveydellisiä ongelmiaan ja tuoda sitten heti perään esiin omia yrityksiään ratkaista näitä ongelmia erilaisin kuntoutumistoimin. Työterveysneuvottelun muut osallistujat voivat puolestaan tuoda julki odotuksia työntekijää kohtaan esimerkiksi luonnehtimalla häntä aktiiviseksi ja motivoituneeksi kuntoutujaksi ja liittämällä työntekijän oman vastuun kuntoutumistoimista onnistuneeseen työhön paluuseen. Työntekijä voi vahvistaa hänestä tehdyn luonnehdinnan aktiivisena ja motivoituneena kuntoutujana ja asettua selontekovelvolliseksi toimistaan. Työntekijä voi kuitenkin samanaikaisesti myös vastustaa implikaatiota siitä, että kuntoutuminen riippuisi yksinomaan hänen omista toimistaan.

Tutkimukseni perusteella kuntoutumisesta puhumiseen voi liittyä työterveysneuvottelussa ongelmia. Työntekijä voi joutua epätasa-arvoiseen asemaan muihin osallistujiin nähden tilanteissa, joissa hän asettuu selontekovelvolliseksi toteuttamistaan kuntoutumistoimista. Lisäksi työntekijän oman vastuun korostaminen voi johtaa tilanteeseen, jossa työntekijä joutuu puolustamaan omia toimiaan, vaikka kuntoutumisen prosessi on usein moniulotteinen ja monen eri toimijan yhteistyötä vaativa kokonaisuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Keränen, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/