University of Oulu

Transhumanist effects of technology on conflicts in interaction in Black Mirror

Saved in:
Author: Selkälä, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112089248
Language: English
Published: Oulu : L. Selkälä, 2021
Publish Date: 2021-12-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Teknologian transhumanistiset vaikutukset konfliktitilanteisiin Black Mirror -sarjassa

Tiivistelmä

In this thesis, I will examine transhumanist effects of technology on conflicts in the episode The Entire History of You of the sci-fi/horror-series Black Mirror (Brooker 2011–). I am also comparing the episode to its script. The material is analysed using the method of comparative close reading and the findings are reflected through the theory of transhumanism.

The effects of the piece of technology, memory-recording “Grain”, used in the episode are multi-faceted. The characters rely on the Grain constantly making new interpretations, personal alternate realities and seeking “the objective truth” at the cost of the worsening of their personal defects. In the story, seeking of the objective truth destroys the picture-perfect life of the main character as the new interpretations of past memories lead him into a destructive spiral while leaving the question if the objective truth of life is even a goal worth striving for. The transhumanist perspective is also present in the world of the episode: transhumanism is the status quo while those who refuse enhancements are ostracised in the society as the human nature is considered too unreliable to be trusted.

Abstract

Tässä tutkielmassa tutkitaan, minkälaisia transhumanistisia vaikutuksia teknologialla on hahmojen väliseen konfliktikäyttäytymiseen Black Mirror -sarjan jaksossa The Entire History of You. Lisäksi jaksoa verrataan sen alkuperäiseen käsikirjoitukseen. Analyysi suoritetaan käyttämällä vertailevan lähilukemisen menetelmää ja reflektoimalla löydöksiä Lilleyn (2013) transhumanistiseen teoriaan. Jakson keskiössä on muistoja tallentava laite, johon lähes jokainen hahmo tukeutuu.

Teknologinen ihmisen toiminnan parantelu saa hahmot luomaan muistoistaan jatkuvasti uusia tulkintoja ja ”vaihtoehtoisia todellisuuksia”. Teknologiset parannukset mahdollistavat yksilön objektiivisen totuuden tavoittelun, vaikka totuus tuleekin tarinan hahmoille usein elämän kulissien romahtamisen kustannuksella. Jaksossa päähenkilön pakkomielle muistojen tulkitsemiseen johtaa tuhoisaan kierteeseen, joka herättää kysymyksen siitä, onko objektiivisen totuuden tavoittelu kivuliaiden totuuksien kohtaamisen arvoista. Tarinan maailma on myös olennaisesti transhumanistinen, jossa ihmisen luontaisten ominaisuuksien parantamista teknologisin keinoin pidetään merkkinä luotettavuudesta ja yhteiskuntakelpoisuudesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Selkälä, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/