University of Oulu

Koulutusjärjestelmien rooli ja merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa Suomeen

Saved in:
Author: Askonen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112109270
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Askonen, 2021
Publish Date: 2021-12-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Maahanmuutto on aihe, joka ajankohtaisuudellaan koskettaa tavalla tai toisella meitä jokaista. Maahanmuuton synnyttämä monikulttuurisuus tuo esille kasvatustieteellisiä kysymyksiä liittyen maahanmuuttajien kotoutumiseen ja heidän koulutukseensa. Miten kouluissa tulisi vastata lisääntyneeseen maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen? Mikä on koulujen tavoite ja tehtävä maahanmuuttajien kotouttamisessa Suomeen onnistuneesti? Koulu on yksi tärkeimmistä ihmisiä sosialisoivista yhteiskunnan instituutioista. Sillä on tärkeä tehtävä integroida niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia Suomeen ja siten tehdä heistä yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä, joilla on oma rooli ja paikka yhteiskunnassa. Maahanmuuttajien kohdalla koulujen on erityisen tärkeää keskittyä siis integroimaan heidät Suomeen opettamalla muun muassa suomalaista kieltä ja kulttuuria, sekä yhtä lailla tukea heidän omaa alkuperäistä kieli- ja kulttuuriperintöänsä. Tavoitteena olisi kulkea sellaista kultaista keskitietä, jossa sekä uusi että alkuperäinen kieli ja kulttuuri elävät ihmisessä rinnakkain, jolloin maahanmuuttajat kotoutuvat onnistuneesti Suomeen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Askonen, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/