University of Oulu

Alustaliiketoiminnan muna vai kana -dilemman ratkaiseminen

Saved in:
Author: Kemppainen, Tatu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112139289
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kemppainen, 2021
Publish Date: 2021-12-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä pyritään ymmärtämään, mistä alustaliiketoiminnan muna vai kana -dilemmassa on kyse ja mitä eri keinoja sen ratkaisemiseen on tutkimuskirjallisuudessa sekä onko keinoja käyttänyt jokin tunnettu alustayritys. Muna vai kana -dilemma on alkuvaiheen alustayrityksille merkittävä ongelma, joka tunnetaan myös muna vai kana -ongelmana ja koordinaatio-ongelmana. Muna vai kana -dilemma on alustaliiketoiminnassa vakiintunut käsite ongelmalle, jossa alustalle ei saada houkuteltua käyttäjiä, koska siellä ei ole riittävästi tarjontaa ja vastaavasti tuottajat eivät halua liittyä puuttuvien käyttäjien takia. Ongelma koskee kaikkia alustayrityksiä ja kaikki alustayritykset joutuvat ratkaisemaan muna vai kana -dilemman. Tutkimusmenetelmänä työssä on käytetty kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, joka perustuu tutkittavana olevan kirjallisuuden analysointiin.

Tutkimuksen tuloksena kirjallisuudesta löydettiin 11 eri ratkaisua ongelmaan. Ratkaisut luokiteltiin neljään eri kategoriaan, ja jokaiseen ratkaisuun liittyen esitellään vähintään yksi esimerkki tunnetusta yrityksestä, joka on hyödyntänyt ratkaisua dilemman ratkaisemisessa. Ratkaisuja voi soveltaa laajasti erityyppiseen alustaliiketoimintaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tatu Kemppainen, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/