University of Oulu

Pienryhmätoiminnan edistävä vaikutus lapsen osallisuuteen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Palukka, Senni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112139292
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Palukka, 2021
Publish Date: 2021-12-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa kandidaatin tutkielmassa selvitetään, miten pienryhmätoiminnan toteuttaminen edistää lasten osallisuuden kokemusta varhaiskasvatuksessa. Suurien ryhmäkokojen vuoksi pienryhmätoiminta on yleisesti käytetty pedagoginen toimintamalli päiväkodissa järjestettävässä varhaiskasvatustoiminnassa, joka edistää lasten mahdollisuutta osallisuuteen.

Tämän tutkielman aineisto on kerätty pääosin vuosina 2010–2020 julkaistuista lähteistä. Lähteet on valittu kriittisesti tarkastellen tutkielman aihepiiriä käsittelevistä teoksista ja artikkeleista. Tutkielman pääkäsitteinä olevat varhaiskasvatus, pienryhmätoiminta ja osallisuus avataan kattavasti osana teoreettista viitekehystä.

Pienryhmätoiminta on eduksi sekä lapselle että varhaiskasvatuksessa työskenteleville aikuisille, sillä se mahdollistaa jokaisen lapsen yksilöllisemmän huomioimisen ja toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen jokaisen lapsen tarpeet ja mielenkiinnonkohteet huomioiden rauhallisessa ja paremmin hallitussa oppimisympäristössä. Pienryhmätoiminta lisää lasten kokemusta osallisuudesta, sillä yksilöt saavat paremmin äänensä kuuluviin ja rohkaistuvat osallistumaan yhteiseen toimintaan laajemmin pienessä ryhmässä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Senni Palukka, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/