University of Oulu

Ilmastonmuutoksen vaikutukset massaliikuntoihin Alppien vuoristossa : esimerkkinä debrisvirtaukset sekä kivi- ja lumivyöryt

Saved in:
Author: Vikstedt, Elli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112149313
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Vikstedt, 2021
Publish Date: 2021-12-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos on megatrendi, joka on ollut viime vuosina pinnalla sekä tieteellisissä julkaisuissa että valtamediassa. Ilmastonmuutos vaikuttaa valintoihimme jatkuvasti ja siitä on tullut merkittävä osa elämäämme. Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät jakaudu tasaisesti maapallolla, mikä ajaa alueet eriarvoiseen asemaan. Etenkin vuoristoympäristöt ovat herkkiä ilmaston vaihtelulle, ja tulevaisuudessa ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan esimerkiksi massaliikuntojen esiintymiseen vuoristoissa. Koska massaliikuntojen merkitys vuoristoalueilla on suuri, on niiden muuttumisen tutkiminen tärkeää. Vaikka ihminen voi omalta osaltaan hallita massaliikuntoja esimerkiksi keinotekoisten suojarakenteiden avulla, ihmisen ajama ilmastonmuutos kuitenkin monissa tapauksissa altistaa alueita yhä enemmän massaliikuntojen aiheuttamille vahingoille.

Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia, miten ilmastonmuutos vaikuttaa massaliikuntoihin Alppien vuoristossa. Tutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jossa käsittelen eri massaliikuntotyyppien reagointia ilmastonmuutokseen Alpeilla. Käsittelyyn olen valinnut debrisvirtaukset, kivivyöryt ja lumivyöryt, sillä näiden massaliikuntotyyppien merkitys Alppiympäristössä on suuri ja niiden esiintymisen ennustetaan muuttuvan ilmastomuutoksen edetessä. Kyseisten massaliikuntojen muutoksia on myös helpompi havainnoida verrattuna esimerkiksi hitaampiin massaliikuntomuotoihin, koska nopeita liikuntoja on helpompi seurata. Työni ideana on selvittää, miten ilmastonmuutoksen eri vaikutukset, kuten lämpötilan ja sateiden muutokset, vaikuttavat massaliikuntoihin tulevaisuudessa ja onko muutoksia jo havaittu.

Tutkielmani perusteella voidaan olettaa, että massaliikunnot tulevat todennäköisesti lisääntymään Alpeilla ilmastonmuutoksen myötä. Toisaalta tietyt tekijät, kuten kasvillisuuden lisääntyminen, voivat osaltaan vähentää massaliikuntojen esiintymistä vuoristoympäristöissä. Ilmastonmuutoksen on jo todettu vaikuttavan massaliikuntojen lisääntymiseen eri puolella Alppien vuoristoja. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan luontoon globaalilla tasolla, mutta Alppien vuoristo on erityisen herkkä sen vaikutuksille, sillä lumen ja jään merkitys vuoristoalueella on suuri. Tästä syystä massaliikuntojen ennustetaan lisääntyvän entisestään. Aiheen tutkiminen on tarpeellista, jotta muutoksiin voidaan varautua tulevaisuudessa ja kehittää teknologioita, jotka mahdollistavat massaliikuntojen hallitsemista ja ennustamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elli Vikstedt, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.