University of Oulu

Young adults’ experiences on different ways of learning English as a foreign language

Saved in:
Author: Kontio, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112169362
Language: English
Published: Oulu : M. Kontio, 2021
Publish Date: 2021-12-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The ways in which people come into contact with and learn languages have changed drastically in recent decades due to the ever-growing influence of the internet as the most important factor. Even though English is still the most important global language, other languages are gaining more visibility in mainstream media as well, and nearly everyone at least has the chance to access any kind of content from practically anywhere in the world. Possibly because of this, it seems that the ways of language learning are shifting from formal education and conscious studying towards more incidental and casual ways of learning, for example through mainstream media. This thesis discusses the different ways of English learning in the context of European young adults who already speak English very well, and the goal was to gain an understanding on their subjective thoughts on this topic. The six participants were interviewed about their experiences on formal education and many ways of informal learning such as television, reading, video games and interacting with others in English for example. They were also asked about the effects that these things have had on their English learning and current skills in their opinion.

The results show that the more informal and incidental ways of learning, especially consuming different forms of media such television shows or video games in English, were experienced to be the most influential for these participants’ English learning. Most participants did however also recognize the positive effects of formal education by noting that studying English in school has been or can be useful especially with learning the basics. Perhaps the most useful elements of informal language acquisition, such as being motivated to learn by doing something that is fun, could someday be utilized in formal education as well.

Nuorten aikuisten kokemuksia eri tavoista oppia englantia vieraana kielenä

Tiivistelmä

Kielten oppimisen tavat ovat muuttuneet huomattavasti viime vuosikymmeninä internetin vaikutuksen kasvamisen myötä. Vaikka englanti on edelleen kaikkein tärkein maailmankieli, muutkin kielet ja kulttuurit ovat nykyään enemmän näkyvillä kuin ennen, koska lähes jokaisella on mahdollisuus päästä käsiksi mediasisältöihin käytännössä kaikkialta maailmasta internetin välityksellä. Vaikuttaakin siltä, että oppimistavat ovat siirtymässä kouluista ja oppikirjojen ääreltä kohti epävirallisempia ympäristöjä, jotka nykyään usein sijaitsevat verkossa. Tämä tutkielma käsittelee eurooppalaisten englantia osaavien nuorten aikuisten kokemuksia ja mielipiteitä erilaisista tavoista oppia englannin kieltä. Näitä kuutta osallistujaa haastateltiin heidän ajatuksistaan esimerkiksi englannin opetuksesta ja opiskelusta koulussa, sekä useista epävirallisemmista oppimistavoista kuten esimerkiksi television katselusta, lukemisesta, videopelien pelaamisesta sekä keskustelemisesta englanniksi. Osallistujilta kysyttiin myös, millaisia vaikutuksia näillä eri tavoilla on heidän mielestään ollut heidän oppimiseensa ja englannin kielen taitoihin.

Tulokset osoittavat, että epäviralliset oppimistavat, erityisesti televisiosarjojen katselu tai videopelien pelaaminen englanniksi, olivat haastateltavien mielestä kaikkein hyödyllisimpiä englannin oppimisen kannalta. Suurin osa osallistujista kuitenkin myös tunnisti englannin kielen opetuksen ja opiskelun positiiviset vaikutukset sanomalla, että se on ollut tai ainakin voi olla hyödyllistä etenkin perusteiden oppimisessa. Ehkä joitakin hyödyllisiä epävirallisen oppimisen elementtejä, kuten motivaation parantaminen oppimalla jollakin hauskalla tavalla, voisi joskus hyödyntää myös opetuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Kontio, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.