University of Oulu

Kerrostalo Tornioon

Saved in:
Author: Ramsay, Kim1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 12.9 MB)
Pages: 16
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112169363
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Ramsay, 2021
Publish Date: 2021-12-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni koostuu kolmen kurssin kokonaisuudesta; Asemakaavasuunnittelu (YS), Asuntosuunnittelu (NARK) ja Rakennusoppi (RO), joista pääpaino on asuntosuunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu ja etenkin rakennusoppi ovat myös vahvasti mukana.

Asemakaavasuunnittelunkurssin tehtävänanto oli Tornion keskustan kehittäminen Suensaaren alueella kaupungintalon ja sen ympäristön asemakaava-alueella. Tehtävän tavoitteena oli Tornion kaupungin vetovoiman ja viihtyisyyden parantaminen ja siihen piti sisällyttää vähintään yksi asuinkerrostalo. Viitesuunnitelman pohjalta piti laatia asemakaavamuutos.

Kaupunkisuunnitelmassani halusin viedä Torniota modernin kävelykeskustan suuntaan ja myös tuoda mielenkiintoisia aukioita ja puistikoita vanhojen avoimien pysäköintialueiden tilalle. Halusin tuoda entistä paremmin esille monumentaalista kaupungintaloa korvaamalla vanhan linja-autoaseman ja sen ympäröivän parkkialueen puistolla, johon jää runsaasti tilaa talon ihailemiseen. Puiston reunalla on lampi, joka huleveden käsittelyn lisäksi peilaa ja korostaa kaupungintaloa entisestään.

Vanhan Porthanin koulun uudeksi käyttötarkoitukseksi tulisi virkistys- ja yhdistystoiminta ja urbanisoin sen miljöötä lisäämällä viereen matalia tyyliin sopivia puisia pientaloja. Suensaarenkadun ja Laivurinkadun muutin pihakaduiksi, rauhoittaen ne jalankulkijoille, tonteille ajoa luukunottamatta. Suensaarenkadun yhteyden Puutarhakadulle ja Laivurinkadun yhteyden Torikadulle katkaisin estäen autoliikenteen läpiajon näiden kautta. Paikoituksen siirsin pääosin maan alle.

Tiivistä urbaania ympäristöä loin lisäämällä virastotalon eteen uusia asuinkerrostaloja, joiden väliin muotoutuu uusi toriaukio. Visioin kerrostalojen pohjakerroksissa sijaitsevan kahviloita ynnä muita toriympäristöön sopivia kivijalkaliikkeitä. Torin lounaisrajaa reunustaa neljän nelikerroksisen talon korttelikokonaisuus, joista valitsin yhden asuntosuunnittelun kohteeksi.

Kortteliin otin inspiraatiota Karl Friedrich Schinkelin Bauakademie-rakennuksesta Berliinissä. Uusklassistisen mestariteoksen ominaispiirteitä oli neliön muotoinen pohja, jonka kantavat rakenteet myös muodostivat symmetrisesti neliöitä ja talolla oli neljä identtistä julkisivua. Tämä ennennäkemätön rationaalisuus ja uusklassisimin ideat valmistivat mielestäni polun myös funktionalismille, joka tietyssä määrin on osa nykyistäkin rakennuskulttuuria. Lähestyin siis tehtävää osittain ideologiselta kannalta.

Myös asuntokorttelissani on neljä identtistä julkisivua, rationaalisuutta ja paljon toistuvuutta. Rakennuksista muodostuva kortteli on neliön muotoinen ja jokaisen rakennuksen julkisivussa toistuu sama pilaripalkkiaihe, joka myös muodostaa sulkevan sillan asuntojen välillä, rajaten sisäpihan asukkaiden käyttöön. Jokaista rakennusta ympäröi parvekevyöhyke, joka osittain toimii myös luhtikäytävänä.

Pilaripalkkijärjestelmä ulkokuoressa edustaa myös asuntojen muuntojoustoa ja rationaalisuutta. Kerrosrakenne muodostuu kahdesta avoimesta hallimaisesta tilasta, joissa on kiinteinä rakenteina kylppärit ja peruskeittiö. Näistä pääsee muuntamaan kokonaisuutta, joko neljän huoneen perheasunnoksi, kaksioksi ja yksiöksi, tai inva-asunnoksi. Muutoksen voi myös toteuttaa jälkikäteen elämäntilanteen muututtua ja esimerkiksi myydä pois perheasunnostaan yksiön.

Rakenteellisesti muuntojousto toteutuu siten, että välipohjalaattaa on osittain madallettu asennuslattiaa varten, jota kautta mahdolliset jälkiasennetut vesilinjastot kulkisivat. Ilmanvaihto- ja viemäriroiloja on myös valmiiksi tehtynä mahdollisia muutoksia varten. Asuntojen väliseinät ovat rankorakenteisia.

Talon ulkovaippa on tehty punaisista väribetonisista sandwich-elementeistä. Lasitetut parvekevyöhykkeet suojaavat myös niitä säältä pidentäen rakennuksen elinkaarta ja parantaen energiatehokkuutta. Parvekelaatoista ja pilareista koostuva pilaripalkkiaihe ovat myös punaista veribetonia. Koko rakennuksen punainen väri henkii sen punatiilistä esikuvaa Berliinissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kim Ramsay, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.