University of Oulu

Video games as source of learning and upkeeping the English language skills : Final Fantasy XIV players’ point of view

Saved in:
Author: Mennander, Jessica1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112169375
Language: English
Published: Oulu : J. Mennander, 2021
Publish Date: 2021-12-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Throughout the years gaming has become increasingly more popular and because of that the researchers have started to notice its beneficial effects in English language learning: the more people look into the topic, the more they find pointers that reveal the importance of gaming in learning for especially the younger generation. This study discusses the connection between gaming and English language learning and upkeep of the skills from the Final Fantasy XIV players’ point of view. Six participants were interviewed about their connections with gaming and how games have affected their English language learning and how game to this day are a part of the upkeep of the language. The purpose of this study is to gain understanding on how gaming has improved the participants’ English skills and furthermore upkept the already learned language, while figuring out if there would be a way to implement gaming like environment into the current education system.

The results reveal that most of the participants felt like they did not learn much from the formal education side compared to other sources like books and films. Biggest issue seemed to be the lack of interaction with other people. None of them felt like the school succeeded in teaching the oral conversations and general interaction was lacking without the support from their gaming hobby where the participants used English daily. All of the participants also think that the current educational system could benefit from gaming like environment for learning.

Videopelit englannin kielen oppimisen ja taitojen ylläpitämisen lähteenä Final Fantasy XIV -pelaajien näkökulmasta

Tiivistelmä

Vuosien saatossa pelien pelaamisesta on tullut yhä suositumpaa ja tämän takia tutkijat ovat alkaneet huomata pelaamisen myönteisiä vaikutuksia englannin kielen oppimisessa: mitä enemmän aihetta tutkitaan, sitä enemmän löydetään viitteitä siitä, että pelaaminen on merkittävä osa etenkin nuoren sukupolven oppimista. Tämä tutkimus käsittelee pelaamisen ja englannin kielen oppimisen yhteyttä ja kielen osaamisen ylläpitoa Final Fantasy XIV -pelaajien näkökulmasta. Kuutta osallistujaa haastateltiin heidän ajatuksistaan pelaamiseen liittyen ja siitä kuinka pelit ovat parantaneet osallistujien englannin kielen taitoa ja lisäksi myös kuinka pelit ovat ylläpitäneet jo opittua kieltä. Tavoitteena oli samalla löytää vastaus kysymykseen voisiko pelipohjaista oppiympäristöä soveltaa nykyiseen koulutusjärjestelmään.

Tulokset osoittavat, että osallistujat eivät kokeneet oppineensa koulussa juuri mitään verrattuna muihin oppimisen lähteisiin, kuten kirjoihin ja elokuviin. Suurin ongelma kaikkien osallistujien mielestä tuntui olevan vuorovaikutuksen puute. Kukaan heistä ei kokenut, että koulujärjestelmä olisi onnistunut suullisen keskustelun ja kanssakäymisen opettamisessa. Yleinen vuorovaikutuspuuttui täysin ilman heidän peliharrastuksensa tukea, jossa osallistujat käyttivät englantia päivittäin. Kaikki osallistujat olivat myös sitä mieltä, että nykyinen koulujärjestelmä voisi hyötyä pelien pelaamiseen perustuvasta oppimisympäristöstä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jessica Mennander, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/