University of Oulu

“I finally got everything i wanted, and i’m wearing tights” : the construction of Steve Rogers’ masculinity in Marvel Studios’ Captain America: The First Avenger

Saved in:
Author: Aikioniemi, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112169379
Language: English
Published: Oulu : H. Aikioniemi, 2021
Publish Date: 2021-12-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis studies the construction of Steve Rogers’ masculinity in the 2011 Marvel Studios’ film Captain America: The First Avenger. The Marvel Cinematic Universe is one of the largest media franchises of today, and thus a significant part of popular culture. Over the years, starting with Iron Man in 2008, Marvel Studios has released over 20 superhero films that are based on Marvel Comics. Each of these films have received praise and critical acclaim from a global audience. Both resonating with and reproducing contemporary cultural ideas, the representations of gender in the films have also been under scrutiny. The male protagonists and their representations of masculinity have often been dubbed stereotypical, even monotonous. Studying these representations will give a deeper insight into the ideals predominantly valued within our culture today.

Utilizing theories on men and masculinities, the analysis in the thesis will focus on how the masculinity of the main character Steve Rogers/Captain America is constructed in The First Avenger (2011). The aim is to identify the ways masculinity is formulated, and whether it is in line with hegemonic ideals of masculinity. Additionally, the roles of other, more subordinate forms of masculinity are also acknowledged in this construction. Negotiations between these multiple forms of masculinity, relationality, and certain (in)actions are key in the construction of Rogers’ masculinity and masculine position.

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastelen Marvel Studiosin vuonna 2011 julkaiseman elokuvan Captain America: The First Avenger päähenkilön Steve Rogersin maskuliinisuuden rakentumista. Marvel Cinematic Universe on yksi aikamme suurimpia mediasarjoja, ja merkittävä osa nykypäivän populaarikulttuuria. Marvel Studiosin vuonna 2008 julkaisema Iron Man- elokuva oli ensimmäinen mediasarjassa, ja sen jälkeen yhtiö on julkaissut yli 20 Marvelin sarjakuviin perustuvaa supersankarielokuvaa. Jokainen elokuva on saanut osakseen maailmanlaajuiselta yleisöltä kehuja ja ylistystä. Elokuvat ovat kuitenkin olleet myös kritiikin kohteena erityisesti sukupuolen representaatioiden suhteen, sillä elokuvat sekä imitoivat että tuottavat nykykulttuurin ihanteita. Miespäähenkilöitä ja heidän maskuliinisuutensa representaatioita on pidetty stereotyyppisinä ja yksipuolisina. Näiden representaatioiden tarkastelu antaa paremman kuvan niistä ihanteista, joita nykypäivän kulttuurissa vaalitaan.

Mies- ja maskuliinisuudentutkimuksen teorioita ja käsitteitä hyödyntäen keskityn tutkielmassani päähenkilön Steve Rogersin/Kapteeni Amerikan maskuliinisuuden rakentumiseen. Tutkielmani tavoite on maskuliinisuuden rakentumisen lisäksi havaita, onko tämä representaatio hegemonisen, dominantin maskuliinisuuden ihanteen mukainen. Lisäksi otan analyysissa huomioon myös muut maskuliinisuuden muodot, joita voi ilmetä. Maskuliinisuuden monimuotoisuus, suhteellisuus sekä erilaiset toiminnat ja toimimatta jättäminen ovat avainasemassa Steve Rogersin maskuliinisuuden ja maskuliinisen aseman rakentumisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Aikioniemi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.