University of Oulu

Palkokasvin, keräsienten ja typpibakteerien välinen kolmiosainen vuorovaikutus ja sen hyödyntämismahdollisuudet kestävässä maataloudessa

Saved in:
Author: Ekström, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112179398
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ekström, 2021
Publish Date: 2021-12-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kolmiosaiseksi vuorovaikutukseksi voidaan kutsua symbionttista suhdetta kolmen eliön — tässä tapauksessa typensitojabakteerien (ritsobit), keräsienten (arbuscular mycorrhizal (AM) fungi) ja palkokasvin — välillä. Sekä typensitojabakteeri, että keräsieni, ovat useimmiten isäntäkasvilleen hyödyllisiä, sillä ne parantavat kasvin satoisuutta ja kestävyyttä.

Keräsieni tehostaa kasvin kykyä ottaa fosforia, joka on tärkeää typpibakteerin ja kasvin välisen symbioosin muodostumisessa. Se myös parantaa kasvin tarvitsemien mineraaliravinteiden ottoa ja suojaa kasviosakasta erilaisilta ympäristön stressitekijöiltä. Symbionttinen vuorovaikutus palkokasvien ja ritsobien välillä on useimmiten palkokasvien pääasiallinen typenlähde. Typpeä kasvit käyttävät esimerkiksi kasvuun, aineenvaihduntaan sekä yhteyttämiseen tarvittavan klorofyllin eli lehtivihreän muodostamiseen. Typen liian vähäinen saanti vaikuttaa luonnollisesti negatiivisesti näihin kaikkiin.

Sekä juurinystyröiden, että sienijuuren muodostumisessa on mukana samat komponentit. Tätä molempien osakkaiden yhteistä signalointiketjua kutsutaan yleiseksi symbioosireitiksi (common symbiotic pathway). Geenien säätely vaikuttaa siihen, että muodostuuko signaloinnin seurauksena juurinystyrä vai sienijuuri. Yleisen symbioosireitin ymmärtäminen on tärkeää tutkittaessa kaikkien kolmen osakkaan vaikutuksia toisiinsa.

Kolmiosaista vuorovaikutusta voidaan hyödyntää sen kasviosakkaalle hyödyllisten ominaisuuksien vuoksi myös maataloudessa. Yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista on ruoan saannin turvaaminen jatkuvasti kasvavalle väestölle ympäristötekijät huomioiden. Palkokasvin, keräsienten ja typpibakteerien välinen kolmiosainen symbioosi voi vähentää maatalouden kemikaalikuormaa, joka on haitallista sekä ihmisille, että ympäristölle.

Molempia, niin keräsieniä kuin typpibakteereja, voidaan hyödyntää kasvumaahan tai kasvin siemeniin lisättävinä siirrosteina eli ymppeinä. Typensitojabakteereja ja niiden isäntäkasveja on pyritty muokkaamaan geneettisten menetelmien avulla siten, että ne voisivat muodostaa symbiooseja muidenkin viljelykasvien kuin palkokasvien kanssa.

Jotta kolmiosaista vuorovaikutusta pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, mutta kestävästi, on ymmärrettävä myös osakkaiden välisten symbioosien muodostumista ja vuorovaikutuksia laaja-alaisemmin. Näiden monimutkaisten vuorovaikutusten verkostojen selvittäminen voi olla ratkaisu — tai ainakin osa sitä — kohti kestävämpää ruoantuotantoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Ekström, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/