University of Oulu

Biodiversiteetin väheneminen liito-oravan silmin

Saved in:
Author: Kares, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112209414
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kares, 2021
Publish Date: 2021-12-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ajankohtaiseksi käsitteeksi mediassa on noussut biodiversiteetti, joka kuvaa luonnon monimuotoisuutta. Antroposeenin aikakausi on kuitenkin asettanut ainutkertaisen monimuotoisuutemme vaaraan. Olemme ajautuneet biodiversiteettikriisiin, jossa lajeja kuolee sukupuuttoon ennennäkemättömällä tavalla.

Työni tavoitteena on tuoda esille, mitkä tekijät ovat maailmanlaajuisella tasolla ja Suomessa johtaneet biodiversiteettikriisiin. Toinen tavoitteeni on käsitellä biodiversiteetin vähenemisen vaikutuksia liito-oravaan. Lisäksi tavoitteenani on perustella, miksi biodiversiteetin suojelu ylipäätään on tärkeää.

Globaalisti maankäytön muutokset, lajien liiallinen hyödynnys, saastuminen ja vieraslajit ovat päätekijöitä monimuotoisuuden köyhtymiselle. Suomessa monimuotoisuuden vähenemiselle merkittävämpiä uhkatekijöitä ovat metsäelinympäristöjen muutokset ja avoimien elinympäristöjen umpeenkasvu. Lisäksi ilmastonmuutos toimii yleisenä uhkatekijänä, jonka vaikutusten ennustetaan tulevan yhä keskeisemmäksi tulevien vuosikymmenten aikana.

Liito-orava toimii hyvänä esimerkkilajina monimuotoisuuden vähenemisen vaikutuksesta lajistoomme Suomessa. Lajin optimaalisena elinympäristönä toimivat vanhat kuusivaltaiset sekametsät. Kuitenkin tämänkaltaiset metsät ovat olleet viime vuosikymmeninä hakkuuvuorossa. Niiden tilalle on kasvatettu yksipuolisia talouskuusikoita, jotka eivät täytä lajin elinympäristövaatimuksia. Tämä on johtanut siihen, että liito-oravakanta on taantunut nopeasti ja laji luokitellaan vaarantuneeksi.

Monimuotoinen luonto on elämän edellytys. Tästä syystä biodiversiteettiä on suojeltava jo luonnon itseisarvonsa takia, mutta myös siksi, että jättäisimme elinkelpoisen planeetan tulevia sukupolvia varten. Tämä on tehtävä ennen kuin on liian myöhäistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kares, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/