University of Oulu

Käyttäjälähtöiset tietoturvauhat organisaatiossa ja niiden hallinta

Saved in:
Author: Kramsu, Iiso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112209416
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Kramsu, 2021
Publish Date: 2021-12-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Digitalisoituminen on johtanut siihen, että organisaatioiden on tärkeä ylläpitää omaa tietoturvaansa. Tärkeimmässä roolissa ovat organisaatiossa liikkuvat ja työskentelevät ihmiset, jotka käyttävät päivittäin erilaisia omia ja organisaation laitteita työskennellessään. Organisaation etu ja mahdollinen uhka ovat nämä työntekijät ja laitteet, jotka voivat joutua tietoturvahyökkäyksen uhriksi.

Tutkielman alussa kerrotaan tietoturvasta, määritelmistä, historiasta ja tulevaisuudesta yleisesti. Tutkielmassa selvitetään yleisimmät käyttäjälähtöiset tietoturvauhat ja niiden hallintatavat organisaatioympäristössä. Näistä tietoturvauhista ja hallintatavoista annetaan organisaatioihin liittyviä esimerkkejä. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja tutkimuksen tulokset pohjautuvat suoraan lähdekirjallisuuteen.

Lähdekirjallisuuden pohjalta nousseita tietoturvauhkia ovat: käyttäjien sosiaalinen manipulointi, tietojenkalastelu, käyttäjien laitteiden haittaohjelmat, käyttäjien laitteiden varkaudet ja palvelunestohyökkäykset. Tutkielmassa käsiteltävät tietoturvauhat ovat tämän päivän ongelmia erilaisille organisaatioille ja heidän työntekijöilleen.

Tutkielmassa esitellään seuraavat toteutukset tietoturvauhkien hallintaan: haittaohjelmien-, sosiaalisen manipuloinnin- ja palvelunestohyökkäyksen hallinta. Tutkielma esittää hyviä keinoja organisaation tietoturvanhallintaan. Tutkimuksen tuloksena esitetään kokonaiskuva käyttäjälähtöisistä organisaation tietoturvauhkista ja niiden hallintakeinoista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iiso Kramsu, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/