University of Oulu

”Purkaa hampaanne yhteen ja tehkää velvollisuutenne” : sotapsykiatria jatkosodan ajan Suomessa

Saved in:
Author: Kleemola, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112219427
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kleemola, 2021
Publish Date: 2021-12-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani aihe käsittelee sotapsykiatriaa jatkosodan ajan Suomessa. Tutkielma kohdistaa katseensa sotahistorian marginaaliseen ilmiöön, sotilaspotilaiden psyykkisten häiriöiden diagnosointiin ja hoitoon. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Millaisia psyykkisiä häiriöitä sotilailla esiintyi jatkosodan aikana ja miten niitä diagnosoitiin? 2) Millaisia hoitoja potilaille annettiin ja minkälaisia tuloksia hoidoilla saavutettiin? Olen käyttänyt lähdeaineistona tutkimustehtävän ratkaisemiseksi sota-ajan psykiatrien kirjoittamia aikalaisartikkeleita Sotilaslääketieteellisestä Aikakauslehdestä, Medisiinarista, Suomen Lääkärilehdestä ja Yhteiskunnallis-Psykiatrisesta Vuosikirjasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Kleemola, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/