University of Oulu

Aurinkoenergiayhteisöjen suunnittelu Rovaniemen palvelukylissä

Saved in:
Author: Mäkelä, Jyri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112219447
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mäkelä, 2021
Publish Date: 2021-12-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pongracz, Eva
Shekar, Vinay
Reviewer: Shekar, Vinay
Pongracz, Eva
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena oli määritellä Rovaniemen läheisyydessä olevien kolmen kyläryhmän aurinkosähkön tuotantopotentiaali ja selvittää energiayhteisölle perustamisen mahdollisuutta. Työssä määritettiin sopivat asuinrakennukset energiayhteisölle ja käytiin läpi energiayhteisöjä Suomen ja EU:n lainsäädännössä.

Työssä määriteltiin sopiva katon kallistuskulma mallinettaville asuinrakennuksille ja selvitettiin, minkälaisia varjostushäviöitä syntyy asuinrakennusten läheisyydessä olevien puiden vaikutuksesta. Kyläryhmien asuinrakennukset mallinnettiin SketchUp-ohjelman avulla ja rakennusten katoille mallinnettujen aurinkopaneelien tuotantoa arvioitiin Skelion-ohjelman avulla.

Tulosten perusteella havaittiin kyläryhmien aurinkoenergiapotentiaalien välillä selkeitä eroja. Suurimpina vaikuttavina tekijöinä havaittiin rakennusten suuntautuminen ja rakennusten läheisyydessä olevien puiden varjostuksen vaikutus.

Tulosten perusteella ymmärretään paremmin, mitkä olosuhteet vaikuttavat kylien ja kyläryhmien aurinkoenergian tuotantoon ja miten voidaan valita energiayhteisöille sopivimmat alueet. Työn tuloksia voidaan hyödyntää arvioimaan erilaisten harvaan asuttujen alueiden/kylien rakennusten soveltuvuutta energiayhteisönä aurinkosähkön tuotantoon. Tuloksia voidaan yleistää varsinkin Lapin alueen kyliin ja kyläryhmiin, mutta niiden avulla voidaan arvioida myös muiden alueiden energiayhteisöjen kannattavuutta.

The potential of building renewable energy communities in the villages of Rovaniemi

Abstract

The aim of this work was to define solar energy potentials in three village groups of the Rovaniemi region and study the potential of building renewable energy communities. In the work buildings suitable for energy communities were selected, and the legislative framework of energy communities in the Finnish and EU legislation was outlined.

In the work it was assessed what is the suitable roof tilt angle for residential buildings. In addition, the impact of shadings of trees on the production of solar panels installed on the roofs were also evaluated. The residential buildings were modelled with the SketchUp-software and the production of solar panels installed on the roofs of buildings were estimated with the Skelion-software.

The results indicate that there are clear differences in solar energy potential between the village groups. The most significant factors impacting solar energy generation were the buildings’ orientation and shading effects from the trees near to buildings.

The results aid in understanding the key factors that impact solar energy generation and also which areas are the most suitable for building renewable energy communities. The results can be used to evaluate what are the types of buildings suitable for solar energy generation in rural areas. In addition, the results of this work can be generalised especially for the villages of Lapland, but results can also help to evaluate the profitability of renewable energy communities in other areas as well.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jyri Mäkelä, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/