University of Oulu

Yhdistetty funktio, yhdistetyn funktion derivaatta ja juurifunktion derivaatta lukion pitkässä matematiikassa

Saved in:
Author: Paavola, Niilo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112229458
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Paavola, 2021
Publish Date: 2021-12-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Reviewer: Leinonen, Marko Petteri
Salmi, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma on osa Oulun yliopiston Avoin oppikirja -projektia, jonka päämääränä on tuottaa opetusmateriaalia lukion pitkän matematiikan moduulia ’MAA6 Derivaatta’ varten. Oppimateriaalin pohjana toimii pääosin tieteellinen näyttö sekä lukion opetussuunnitelma 2019, joka astui voimaan vuonna 2021. Tämä tutkielma on viides osa seitsemän pro gradu -tutkielman kokonaisuudesta. Tuotettu oppimateriaali on tarkoitettu sekä opettajien käytettäväksi että materiaaliksi opiskelijan itseopiskeluun.

Oppimateriaali nojaa opetussuunnitelman lisäksi artikkeleihin Habits of mind: an organizing pinciple for mathematics curricula ja Collaborative learning in mathematics. Oppimateriaalin luomisen perustana on käytetty myös muita tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia. Pyrkimyksenä on luoda johdonmukaista oppimateriaalia, joka vastaa niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin tarpeisiin matematiikan saralla. Yksi keskeinen tavoite on myös korostaa opiskelijoiden mahdollisuutta harjoittaa päättelykykyään uusien asioiden oppimisessa.

Tämä tutkielma sisältää moduulin MAA6 sisällöistä aiheet yhdistetty funktio, yhdistetyn funktion derivaatta ja juurifunktion derivaatta. Tutkielma koostuu viidestä osasta. Ensimmäisessä osiossa käydään läpi oppikirjan yleiset tavoitteet ja toisessa osiossa perustellaan oppimateriaalin sisältöön liittyviä valintoja. Kolmas osa sisältää oppimateriaalin ja neljäs osa tarjoaa opettajan tueksi opettajan oppaan. Viides eli viimeinen osa sisältää harjoitustehtävien vastaukset.

Tässä pro gradu -tutkielmassa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että opiskelijat ovat aktiivisessa roolissa uusien sisältöjen oppimisessa, ja että heillä on mahdollisuus kokea onnistumisen tunteita matematiikan parissa. Oppimateriaalissa käytetään monenlaisia työtapoja, jotta se huomioisi mahdollisimman hyvin erilaisia oppijoita. Teknisiä apuvälineitä käytetään harkitusti, ja oppimateriaalin painopiste on päättelytaitojen kehittämisessä teknisten apuvälineiden käyttötaitojen kehittämisen sijasta. Teknisenä apuvälineenä oppimateriaalissa käytetään Geogebra-ohjelmistoa, mutta useissa tehtävissä ei tarvita minkäänlaisia teknisiä apuvälineitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niilo Paavola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.