University of Oulu

Puurakenteinen kerrostalo Tornion keskustaan

Saved in:
Author: Lähdesmäki, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201031002
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lähdesmäki, 2021
Publish Date: 2022-01-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni on yhteisprojekti, joka koostuu kolmesta kurssista; asemakaavasuunnittelun kurssista, nykyaikaisen arkkitehtuurin asuntosuunnittelun kurssista sekä rakennusopin kurssista.

Asemakaavasuunnittelun kurssin harjoitustyö sijoittuu Tornion keskustaan ja käsittää kolmen korttelin alueen. Suunnittelualueen haasteena oli yhdistää eri aikakauden voimakaspiirteiset rakennukset toiminnallisesti keskenään sekä tuoda alueelle myös teemaan sopivaa uudisrakentamista. Olen tuonut suunnittelualueelle Tornion seudulle tyypillistä havupuukasvustoa, joka toimii vanhan Porthanin koulurakennuksen taakse jäävän leikkialueen rajaavana elementtinä. Tornion kaupungintalon edustalla on laaja aukio, joka korostaa rakennuksen arvoa ja monumentaalisuutta. Suunnittelualueen kaakkoisosan korttelissa on viisi- ja kuusikerroksisia kerrostaloja sekä kivijalkaliikkeitä. Lounaisosan kortteli on rauhoitettu matalammalle asumiselle, joka on rajattu muista kortteleista nelikerroksisilla kerrostaloilla. Pysäköinti sijoittuu suurimmaksi osaksi maan alle.

Nykyaikaisen arkkitehtuurin asuntosuunnittelukurssilla lähestyttiin suunnittelualuetta pienemmässä mittakaavassa. Alueelle suunniteltiin kerrostalo, jonka tuli noudattaa asemakaavakurssin viitesuunnitelmaa. Suunnittelemani kuusikerroksinen Tornion Klapit -niminen asuinkerrostalo on lounaisosan rauhallisen asuinkorttelin porttirakennus, joka madaltuu kohti korttelin keskiosaa. CLT-rakenteinen kerrostalo koostuu neljästä erikokoisesta ja -korkuisesta massasta ja näin ollen saavuttaa helposti lähestyttävän ja miellyttävän mittakaavan. Säännöllinen aukotusrytmi rauhoittaa muuten varsin polveilevaa julkisivua.

Rakennusopin kurssilla syvennyttiin kerrostalon yksityiskohtiin ja rakenneteknisiin seikkoihin. Suunnittelemani kerrostalon seinät ovat CLT-rakenteiset ja väli- sekä yläpohjissa on palkkivahvisteinen CLT-laatta. Suuri osa rakennuksen sisätilojen seinistä on verhoiltu kipsilevyllä paloteknisistä syistä, mutta huoneistojen sisällä puukerrostalon tuntu välittyy muutamien CLT-pintaisten seinien avulla. Porraskäytävien lasiseinät on suunnitelmassani toteutettu alumiiniprofiilijärjestelmillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Lähdesmäki, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/