University of Oulu

Malminetsinnän haasteet pohjoisen Suomen suoalueilla

Saved in:
Author: Määttä, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201131037
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Määttä, 2022
Publish Date: 2022-01-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Malminetsintä Lapissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla on yleistymässä mineraalien ja metallien tarpeen kasvaessa. Huomattava osa tästä alueesta on kosteikkoalueita, jolloin osa etsinnästä tapahtuu vääjäämättä pohjoisen aapasoilla. Tässä kirjallisuuskatsauksessa määritellään aapasuo ja käydään läpi soille parhaiten sopivia malminetsintämenetelmiä, jotka samalla rasittaisivat ympäristöään vähiten. Työn fokus on haasteissa, joita malminetsinnässä kohdataan Pohjois-Suomen aapasoilla. Työssä käydään myös läpi erilaisten sidosryhmien ja lakien asettamia vaatimuksia pohjoisen Suomen kontekstissa. Työn tavoitteena on koota pätevimmät malminetsintämenetelmät kosteikkoalueille, sekä haasteet, joita soilla toimiva malminetsintäyritys Lapissa, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, sekä Pohjois-Pohjanmaalla todennäköisimmin kohtaa.

Opinnäytetyö osoittaa kasvavan kiinnostuksen suoalueiden malminetsintää kohtaan niin alan yrityksissä kuin paikallisissa sidosryhmissä käyttäen lähteinään lukuisia tutkimuksia, uutisia sekä yrityksien julkaisuja. Tämän lisäksi opinnäytetyö pyrkii osoittamaan soille kohdistuvan malminetsinnän kirjallisuuden puutteen sekä tarpeen kirjallisuudessa ja tutkimuksessa: julkaisuja nimenomaan kosteikkoalueille kohdistuvasta malminetsinnästä ei juurikaan ole olemassa. Kandintyön metodina on käytetty integroivaa kirjallisuuskatsausta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Määttä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/