University of Oulu

Sairauden vetoomusta on kuunneltava : therapeialaisten näkemyksiä psykoterapiasta 1960- ja 1970-luvuilla Psykoterapeuttisessa aikakauskirjassa

Saved in:
Author: Karjalainen, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201141042
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Karjalainen, 2022
Publish Date: 2022-01-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Therapeia-säätiö perustettiin Helsingissä vuonna 1958 auttamaan mieleltään sairastuneita analyyttisen psykoterapian avulla. Sen pyrkimyksenä oli tukea ja edistää sekä tieteellistä tutkimusta että käytännön työtä muun muassa koulutuksen avulla. Tutkielmani käsittelee Therapeia-säätiön piirissä vaikuttaneiden ihmisten näkemyksiä psykoterapiasta Psykoterapeuttisessa aikakauskirjassa 1960- ja 1970-luvuilla. Lisäksi tarkastelen heidän näkemyksiensä muotoutumista selvittämällä millaiset ajattelutavat tai oppirakennelmat ovat vaikuttaneet therapeialaisiin. Therapeialaisille oli tyypillistä sitoutumattomuus mihinkään yksittäisiin psykoterapeuttisiin koulukuntiin. He korostivat teksteissään terapeutin ja potilaan välistä suhdetta. Perehdyn tutkielmassani myös muihin, enemmän therapeialaisten sairauskäsitykseen vaikuttaneisiin aatesuuntauksiin, tässä tapauksessa antropologisen lääketieteen sairauskäsitykseen, psykosomaattiseen lääketieteeseen sekä antipsykiatriseen liikkeeseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Karjalainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/