University of Oulu

Peruskouluikäisen kitaransoiton motivaatioon vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Väisänen, Samu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201171049
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Väisänen, 2022
Publish Date: 2022-01-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee peruskouluikäisen kitaransoiton motivaatioon liittyviä tekijöitä. Valitsin tämän aiheen, koska toimin kitaransoiton opettajana, ja iso osa oppilaistani on peruskoulussa. Toteutin tämän tutkielman kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja rajasin tutkimuksen kohteen peruskouluikäisiin kitaraa soittaviin lapsiin.

Tutkimuskysymykseni on: ”Mitkä tekijät vaikuttavat peruskouluikäisen lapsen kitaransoiton motivaatioon?” Tavoitteeni oli löytää peruskouluikäisten lapsen kitaraharrastuksen tueksi motivoivia tekijöitä. Käsittelen motivaatiota myös Decin ja Ryanin (2002; 1985) itsemäärämisteorian näkökulmasta.

Tutkimusta tehdessä kävi selväksi, että kitaransoiton motivaatiosta ei ole tehty tarpeeksi tutkimusta. Kirjallisten lähteiden löytäminen oli haastavaa, mikä osaltaan vaikeutti tutkielman tekoa. Sain kuitenkin selville muutamia kitaransoittoon vaikuttavia motivaatiotekijöitä.

Tutkimuksessa selvisi, että kitaransoiton aloittamisessa on usein monia haasteita. Kitara on soittimena haastava, vaikkakin kitaralla pystytään myös luomaan musiikkia nopeasti aloittamisen jälkeen. Kitaran fyysiset vaatimukset sekä eri aistien yhtäaikainen toiminta luovat haasteita nuorelle soittajalle.

Onnistuin vastaamaan tutkimuskysymykseen erityisesti kitaransoiton haasteita tutkimalla. Pystyin myös yhdistämään itsemääräämisteorian kolme perustarvetta kitaransoittoon. Haluan tutkia aihetta myös jatkossa, koska kitaransoiton motivaatioon liittyviä tarkkoja faktoja oli hankala löytää. Kitaransoitto on tuonut itselleni paljon iloa ja haluan, että mahdollisimman monet nuoret pääsevät kokemaan saman soittamisen tuoman ilon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samu Väisänen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/