University of Oulu

Tali- ja hömötiaisen pesäpoikasaikaisen ravinnon saatavuuden muutos

Saved in:
Author: Vikki, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201181064
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Vikki, 2022
Publish Date: 2022-01-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rytkönen, Seppo
Reviewer: Koivula, Kari
Pakanen, Veli-Matti
Description:

Tiivistelmä

Lintujen täytyy ajoittaa pesintä ajallisesti vaihtelevan ravinnon mukaan, jotta lisääntymismenestys olisi mahdollisimman korkea. Sopeutuakseen ilmastonmuutokseen lintujen täytyy ylläpitää synkroniaa ravintohuipun kanssa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, onko tali- ja hömötiaisten ravinnon saatavuudessa tapahtunut muutosta ja mikä tätä muutosta selittää: ajoittumisen onnistuminen vai toukkahuipun korkeus. Aineistona oli vuosina 1996–2020 kerätty frass fall-aineisto toukkien saatavuudesta ja tiaisten pesäkohtainen aineisto. Ravinnon saatavuudessa tapahtunutta muutosta tutkittiin lineaarisilla regressiomalleilla. Molempien tiaisten pesäpoikasaikainen ravinnon saatavuus on parantunut ja tätä muutosta selitti sekä ajoittumisen onnistuminen että toukkahuipun korkeus, mutta jälkimmäisellä on enemmän vaikutusta. Talitiaisen pesinnän ajoittumisen onnistuminen on huonontunut viimeisen 25 vuoden aikana, kun taas hömötiaisella se on parantunut. Tulokset osoittivat ensimmäistä kertaa, että toukkahuipun korkeudella on vaikutusta pesäpoikasaikaiseen ravinnon saatavuuteen. Tulokset tiaisten pesinnän ajoittumisen onnistumisesta voivat osoittaa lajien erilaisia vasteita ilmastonmuutokseen, mutta myös pienipiirteistä vaihtelua populaatiossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Vikki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/