University of Oulu

Colin Kaepernick and the issue of kneeling : NFL’s crisis communication against the national anthem protests

Saved in:
Author: Partio, Otto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201181066
Language: English
Published: Oulu : O. Partio, 2022
Publish Date: 2022-01-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The study investigates NFL, the biggest major sports league in the US market, and their crisis communication strategy against the criticism they got over NFL players’ kneeling protests during US National Anthem, which is played before each game. The study focuses on the controversial exit and alleged collusion and blackballing of former NFL player Colin Kaepernick, which have been some of the biggest talking points around the NFL for the better part of the last five years.

The study shows what kind of means and strategies the NFL uses to avoid crisis or to diminish the impact of an existing crisis. The study examines how the league encounters different types of PR struggles and what types of solutions the league applies in those situations. It also portrays how the league’s stance in the anthem protest and Colin Kaepernick controversy changed over the course of just a few years.

Critical discourse analysis will be applied to scrutinize five different pieces of text, all of which are the NFL’s own public statements on different issues. The analysis shows just how the NFL controls the crisis through their crisis communications, manipulating the narrative and establishing power over opposing entities. In addition to critical discourse analysis, William L. Benoit’s Image Restoration Strategies will be applied to analyse the NFL’s crisis communication. The NFL’s crisis communication plan involved usage of such tactics as bolstering, delusion, corrective action, and simple denial, which resulted in winding down some of the negative PR the NFL faced and downplaying the severity of the league’s issues.

Tiivistelmä

Tutkimukseni tarkastelee USA:n suurimman urheilusarjan NFL:n kriisiviestintästrategiaa tilanteessa, jossa NFL-pelaajia kritisoitiin heidän polvistumisestaan protestiksi ennen peliä esitettävän kansallislaulun aikana. Tarkastelun kohteena on erityisesti entiseen NFL-pelaaja Colin Kaepernickiin kohdistunut väitetty salaliitto ja syrjintä NFL-joukkueiden toimesta, mikä oli yksi suurimpia keskustelunaiheita NFL:n ympärillä miltei puolen vuosikymmenen ajan.

Tutkimus erittelee, millaisia kriisiviestinnän keinoja ja strategioita NFL käyttää kriisien välttämiseksi tai kriisin vaikutusten minimoimiseksi. Tutkimus tarkastelee, millä tavoin NFL lähestyy erinäisiä imago-ongelmia ja miten se pyrkii ratkaisemaan kyseiset ongelmat. Tutkimus selvittää, kuinka erinäisiä yritysten julkilausuntoja tulisi rivien välistä lukea. Tutkimus myös kuvailee, kuinka NFL:n mielipiteet Colin Kaepernickia ja polvistumisprotesteja kohtaan muuttuivat vuosien aikana.

Kriittistä diskurssianalyysiä hyödyntäen tutkielma tarkastelee viittä eri tekstiä, jotka ovat NFL:n julkilausumia. Analyysi osoittaa, kuinka NFL hallitsee ongelmiaan kriisiviestinnän keinoin muokkaamalla narratiivia ja käyttämällä valtaa vastustajiaan kohtaan. Kriittisen diskurssianalyysin lisäksi tutkielma käyttää William L. Benoit’n imagonpalautusstrategioita tutkiessaan NFL:n kriisiviestintää. NFL:n kriisiviestintäsuunnitelmasta oli löydettävissä merkkejä tukemisesta, harhaanjohtamisesta, korjausliikkeistä ja kiistämisestä, minkä seurauksena NFL:n negatiivinen julkisuus vaimeni ja liigan ongelmien vakavuutta vähäteltiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Otto Partio, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/