University of Oulu

Design and implementation of a sensor testing system with use of a cable drone

Saved in:
Author: Virtanen, Oskari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.8 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201211086
Language: English
Published: Oulu : O. Virtanen, 2022
Publish Date: 2022-01-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Liedes, Toni
Reviewer: Liedes, Toni
Tikanmäki, Antti
Description:

Abstract

This thesis aims to develop a testing method for various sensors by modifying a commercial cable cam system to drive with an automated process at constant speed. The goal is to find a way to lift the cables in the air securely without a need for humans to climb on ladders and place them afterwards. This is achieved with a hinged truss tower structure that keeps the cables stabile while the tower is lifted. Another goal was to achieve automated movement of the cable drone. This is done by connecting a tracking camera to a computer that is used to control the cable drone’s motor controller. This will have the drone behave in a certain way depending on the tracking camera’s position data. Third goal is to build a portable sensor system which collects and saves the data from the tested sensors. This goal is achieved with an aluminium profile frame which is equipped with all the necessary equipment, such as a powerful computer.

Research included studying different sensors’ performance evaluation criteria and effect of the wind on magnitude of the force in this application. Research was done by studying written sources and consulting a cable camera company called Motion Compound GbR. Results of this master’s thesis are used to evaluate if the idea of using a cable cam is applicable for this kind of sensor testing system. As the conclusion the cable drone with automated driving is evaluated to be a practical method which can still be further developed to meet the requirements even better.

Antureiden testausjärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen käyttäen vaijeridronea

Tiivistelmä

Tämän diplomityön tavoitteena on muokata kaupallisesta vaijerikamerajärjestelmästä vakionopeudella liikkuva testausmenetelmä eri antureille. Yhtenä työn tavoitteena on löytää tapa nostaa käytettävät vaijerit ylös turvallisesti siten, ettei niitä tarvitse asentaa jälkikäteen korkealla. Tämä toteutetaan saranoidulla, trusseista rakennetulla tornilla. Tornin huipulle asennetaan laakeroidut akselit sekä suoja, jotka yhdessä pitävät vaijerit paikoillaan myös tornin noston ajan. Toinen tavoite on saavuttaa vaijerilennokin automatisoitu liike. Tämä tapahtuu kytkemällä seurantakamera tietokoneeseen, jota käytetään ohjaamaan myös vaijeridronen moottoriohjainta. Näin vaijeridrone saadaan käyttäytymään halutulla tavalla riippuen seurantakameran sijaintitiedoista. Kolmas tavoite on rakentaa kannettava anturijärjestelmä, jolla kerätään ja tallennetaan testatuilla antureilla kerätty data. Tämä tavoite saavutetaan alumiiniprofiilirungolla, joka varustetaan tarvittavilla laitteilla, kuten esimerkiksi tehokkaalla tietokoneella. Tutkimukseen kuului myös antureiden suorituskyvyn arviointikriteereihin tutustuminen sekä työssä käytettävästä järjestelmästä koituvan voiman suuruuden laskeminen. Tutkimus tehtiin perehtymällä kirjallisuuteen ja konsultoimalla vaijerikamera-alalla toimivaa Motion Compound GbR -yritystä. Tämän diplomityön tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa, onko vaijerikamerajärjestelmä sovellettavissa mainitun anturien testausjärjestelmän rakentamisessa. Lopputuloksena automatisoidulla ajolla varustetun vaijeridronen arvioidaan olevan tähän tarkoitukseen toimiva menetelmä, jota voidaan edelleen kehittää vastaamaan vaatimuksia vielä paremmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oskari Virtanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/