University of Oulu

Viljelymaiden tiivistymien simulointi ja sen hyödyntäminen koneensuunnittelussa

Saved in:
Author: Keskitalo, Eemeli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201211087
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Keskitalo, 2022
Publish Date: 2022-01-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tarkoitus on antaa lukijalle sekä tekijälle pohjatietoja siitä, miten tiivistymiä mallinnetaan, mitä seikkoja siinä on otettava huomioon ja minkälaista mallinnusta on tähän mennessä tehty, sekä myös tietoa siitä, mihin suuntaan alaa ollaan kehittämässä. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsaus tyyppisesti, eikä se sisällä itsessään tutkimusta. Työssä havaittiin, että numeerinen menetelmä DEM, eli diskreettielementtimenetelmä on ottamassa jalansijaa tällä osa-alueella, ja suuri osa tutkimuksesta kohdistuu sen kehittämiseen sekä sen hyödyntämiseen erityyppisissä simulointitapauksissa. Hyödyntämistä koneensuunnittelussa tarkastellaan erilaisia julkaisuja esittelemällä, mitkä koskevat maa-aines simuloinnin yhdistämistä maatalouskoneiden suunnitteluun. Työ voisi soveltua vastaavan tutkimuksen kirjallisuuskatsaukseksi, ja sen luettuaan lukijalla on käsitys alan trendeistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eemeli Keskitalo, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.