University of Oulu

Perinteisistä monoliittisista palvelimista palvelimettomaan

Saved in:
Author: Heiskanen, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201211090
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Heiskanen, 2022
Publish Date: 2022-01-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Yritykset ovat nykypäivänä yhä isomman paineen alla kasvavien datamäärien, sovellusten kompleksisuuden kasvamisen ja nousevan kilpailun takia. Palvelimeton arkkitehtuuri on luomassa uusia tapoja toteuttaa sovelluksia lyhyemmässä ajassa ja olemalla kustannustehokkaampi kuin perinteiset ratkaisut. Ala onkin kokemassa yhdenlaista murrosta ja yhä enenevissä määrin siirtymässä käyttämään palvelimetonta arkkitehtuuria. Se ei ole kuitenkaan aina paras ratkaisu ja sen edut ja haitat olisi hyvä tiedostaa etukäteen.

Tutkielmassa tarkasteltiin tutkimusongelmana mitä asioita palvelinarkkitehtuurista päättävän tahon tulisi ottaa huomioon ennen päätöstä palvelimettoman järjestelmän kehityksestä tai siihen siirtymisestä perinteisen monoliittisen palvelimen sijaan. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena.

Tutkielmassa tuli esille useita eri asioita, joita tulee ottaa huomioon ja jotka voivat vaikuttaa valittaessa perinteisen monoliittisen palvelinmallin ja palvelimettoman arkkitehtuurin välillä. Samalla selvisi, ettei palvelimeton sovellu automaattisesti kaikkiin käyttötarkoituksiin. Lisää tutkimusta aiheesta kuitenkin kaivattaisiin, sillä se on yritysmaailman verrattuna huomattavasti jäljessä. Moni tähänastinen tutkimus keskittyy lähinnä taloudellisiin seikkoihin ja palvelimien skaalautumisen eroihin, joten tilaa tutkimuksille uudenlaisista näkökulmista riittäisi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Heiskanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/