University of Oulu

Varhaishoito verrattuna myöhempään hoitoon AII-purennan hoidossa

Saved in:
Author: Vähä, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201251112
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Vähä, 2022
Publish Date: 2022-01-26
Thesis type: Other thesis
Tutor: Pirttiniemi, Pertti
Reviewer: Pirttiniemi, Pertti
Harila, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Syventävän tutkielman aiheena on AII-purennan hoito ja sen ajoitus. Tavoitteena on selvittää, millaisia tutkimustuloksia kirjallisuudessa on siitä, kannattaako AII-purennan hoito aloittaa varhain vai vasta myöhemmässä vaiheessa. Tutkielmassa käsitellään myös AII-purennan tyypillisimpiä hoitokojeita, aktivaattoria, niskavetoa, Twin blockia ja purennanohjainta. Kirjallisuuskatsauksen lähteenä on käytetty Pubmedista haettuja ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita ja kirjallisuuskatsauksia.

AII-purennan varhaishoitona pidetään usein kaksiosaista hoitoa, joka aloitetaan varhaisessa vaiheessa vaihduntahampaistoon jatkaen sitä toisella hoitojaksolla kaikkien pysyvien hampaiden puhjettua suuhun. Myöhäishoitona pidetään yksivaiheista hoitoa, joka aloitetaan myöhäisessä vaiheessa vaihduntahampaistoa tai täysin pysyvään hampaistoon.

Varhaishoito AII-purennan hoidossa on yleistä, ja sitä on perusteltu mm. sillä, että näin saataisiin kasvun kehittyminen muutettua parempaan suuntaan, tulevat hoidot yksinkertaisemmiksi ja mahdollisten etuhampaiden traumojen määrät vähäisemmiksi. Tutkimusten tuloksissa nämä hyödyt eivät kuitenkaan nousseet merkittävästi varhaishoitojen eduksi. Tutkimusten mukaan etuhampaiden traumoja voidaan vähentää varhaishoidolla, mikäli hoito saadaan aloitettua riittävän varhain.

Myöhäishoidon etuina AII-purennan hoidossa on pidetty lyhytkestoisempia hoitoja ja pienempiä hoitokustannuksia. On myös esitetty, että oikomishoito on optimaalista tehdä murrosiän kiihtyneen kasvun aikana. Tutkimustulosten mukaan myöhäishoito on osoittautunut yhtä tehokkaaksi kuin varhaishoito. Haittana voi olla mahdollisesti potilaan itsetunnon heikentyminen ja riski etuhampaiden traumoille tietyissä tilanteissa. Näiden suhteen tarvitaan vielä lisää tutkimuksia.

Tutkielmassa käsiteltyjen tutkimusten varhaishoidot ovat enimmäkseen tehty potilaille, jotka ovat jo noin 9-vuoden ikäisiä. Tämä heikentää hieman tutkimusten laatua, sillä tulokset varhais- ja myöhäishoitojen eroista voisivat olla merkittävästi erilaiset, mikäli hoito olisi aloitettu jo noin 7-vuotiaille varhaishoitoryhmissä. Olisi hyvä saada lisää tutkimuksia AII-purennan varhaishoidoista, jotka on aloitettu jo varhain ensimmäisen vaihdunnan alussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Vähä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.