University of Oulu

3D-tulostetun metallikappaleen jälkikäsittely

Saved in:
Author: Mäkelä, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201251113
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Mäkelä, 2022
Publish Date: 2022-01-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tehdä kirjallisuuskatsaus 3D tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelytekniikoista. Metallin 3D tulostamiseen kohdistuu yhä suurempaa kiinnostusta laitteistojen yleistyttyä ja suunnitteluosaamisen kehittymisen myötä. Usein 3D tulostamisesta puhuttaessa unohdetaan jälkikäsittely, joka muodostaa kuitenkin ison osan valmiiden 3D tulosteiden kustannuksista.

Tulostamalla valmistetut metallikappaleet vaativat lähes aina jälkikäsittelyä, jossa poistetaan tukirakenteet sekä valmistuksen aikana syntyneet jäännösjännitykset. Tukimateriaalien poisto on iso osa jälkikäsittelyä. Tänä päivänä se kuitenkin tehdään usein käsityönä, joka on hidasta ja työlästä. Tälle on etsitty vaihtoehtoja ja tulevaisuudessa tukimateriaalit voidaan poistaa koneistamalla tai tukimateriaali pystytään liuottamaan pois. Kappaleiden pinnanlaatua voidaan parantaa koneistamalla tai abrasiivisen tärinäviimeistelyn avulla.

Työssä on käytetty apuna aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita sekä asiantuntijahaastatteluita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Mäkelä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.