University of Oulu

Evaporiitit ja niiden rooli malminmuodostuksessa

Saved in:
Author: Malmi, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202011135
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Malmi, 2022
Publish Date: 2022-02-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä LuK-tutkielmassa käsitellään evaporiitteja eli suolaliuoksista auringonsäteilyyn perustuvan haihdunnan kautta syntyneitä kemiallisia sedimenttikiviä. Laajemmin evaporiiteiksi voidaan sisällyttää myös muilla tavoin syntyneet suolat kuten kryogeeniset suolat, mutta ne jätetään tässä tutkielmassa huomiotta.

Yleiskuvan luomiseksi tutkielmassa käydään läpi evaporiitteja muodostavat olosuhteet, meriveden ja mantereisten vesien vaikutus evaporiittien saostumiseen ja evaporiittien liukeneminen. Liuenneet evaporiitit vaikuttavat potentiaalisia malmeja muodostavien fluidien syntyyn ja ovat näin taloudellisesti kiinnostavia. Myös evaporiitteihin liittyvät suolarakenteet muodostavat malmien muodostukselle otollisia ympäristöjä. Tutkielmassa avataan näiden rakenteiden ja evaporiittiperäisten fluidien roolia malminmuodostuksessa sekä tuodaan esille muutamia evaporiitteihin yhdistettyjä malmiesiintymiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Malmi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/