University of Oulu

Levittäytymispäätöksiin vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Tolvanen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202011137
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tolvanen, 2022
Publish Date: 2022-02-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Levittäytyminen on yksi ekologian ja genetiikan tärkeimmistä mekanismeista, jolla on vaikutuksia aina eliöyhteisötasolta yksittäisten alleelien liikkumiseen paikallispopulaatioiden välillä. Levittäytymisellä tarkoitetaan sitä, että eliöyksilö siirtyy uuteen paikkaan lisääntymään. Levittäytymistä tutkitaan nykyään käyttäytymisenä, koska tarkoituksellinen siirtyminen paikasta toiseen edellyttää päätöksentekoa. Levittäytymispäätöksen syntyminen näin ollen tarkoittaa, että sen taustalla on oltava erilaisia tekijöitä, jotka ovat päätöksen syntymiseen vaikuttaneet. Tässä työssä tavoitteeni on selvittää, millaisia tekijöitä levittäytymispäätöksen taustalla voi olla.

Levittäytymispäätöksiin vaikuttavat niin ympäristötekijät kuin yksilön sisäiset tekijät. Ympäristötekijöiden osalta levittäytymispäätöksissä on kyse huonoista olosuhteista lähtemisestä ja parempiin olosuhteisiin pyrkimisestä. Yksilön sisäiset tekijät puolestaan määrittävät, millaiset olosuhteet ovat kyseiselle yksilölle optimaalisimmat. Ympäristötekijöiden kohdalla puhutaan niin maisemarakenteen, eliöyhteisön, lajitoverien kuin sukulaisten vaikutuksista paikallisiin ja uuden alueen olosuhteisiin. Yksilön sisäisistä tekijöistä tärkeimpiä ovat puolestaan perimä ja kehitysympäristö ja näiden pohjalta syntyvät yksilölliset ominaisuuskokoelmat eli syndroomat, jotka voivat ohjata yksilön elämää levittäytymistä laajemmillakin osa-alueilla.

Levittäytymispäätösten seuraukset ovat kauaskantoisia, koska ne johtavat sekä yksilöiden että niiden perimän siirtymiseen paikallispopulaatioiden välillä. Täten ne voivat vaikuttaa alueen populaatiodynamiikkaan ja aiheuttaa näin sekä uusien paikallispopulaatioiden syntymisiä että paikallisia sukupuuttoja. Perimäaineksen siirtyminen puolestaan vaikuttaa sopeutumiseen vallitseviin olosuhteisiin ja voi siten aiheuttaa sekä paikallispopulaatioiden samankaltaistumista että eriytymistä, jopa lajiutumiseen saakka. Levittäytymispäätösten syiden tunteminen antaa työkaluja mm. suojelubiologiaan sekä elinympäristöjen pirstaloitumisen, ilmastonmuutoksen ja tulokaslajien kanssa toimimiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Tolvanen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.