University of Oulu

Tunnetaitojen merkitys koulukiusaamisen ehkäisyssä

Saved in:
Author: Mattila, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202021141
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mattila, 2022
Publish Date: 2022-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan tunnetaitojen merkitystä koulukiusaamisen ehkäisyssä. Tutkielman tavoitteena on saada tietoa ovatko tunnetaidot merkitykselleisiä, tarpeellisia ja hyödynnetäänkö niitä ja niiden opetusta koulukiusaamisen ehkäisyssä. Hyödynnän tutkielmassani esi- ja alkuopetuksessa paljon käytettyjä koulukiusaamisen ehkäisy menetelmiä, Pikiä ja KiVa-koulu ohjelmaa.

Hyvien ihmissuhdetaitojen yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista on vuorovaikutustaidot. Hyvät vuorovaikutus taidot auttavat monissa tilanteissa. Niiden avulla voidaan solmia ystävyyssuhteita, saadaan myönteistä huomiota, pärjätään sekä menestytään ryhmätyötilanteissa sekä ylipäätään päästään elämässä eteenpäin. Vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa lapsi oppii neuvottelemaan leikin säännöistä, odottamaan omaa vuoroaan ja ottamaan uusia kavereita mukaan leikkiin. Monet myöhemmin elämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot ovat läsnä myös alle kouluikäisten lasten vertaissuhteissa.

Tunnetaidot ovat taitoa tiedostaa, tunnistaa ja elää tunteiden kanssa tasapainossa, taitoa huomata, vaalia ja vahvistaa myönteisiä tunteita, taitoa kohdata, hyväksyä, ymmärtää ja ratkaista vaikeita tunteita sekä taitoa ymmärtää ja eläytyä toisten tunteisiin, eli kokea myötätuntoa sekä empatiaa. Kyky empatiaan ja myötätuntoon on merkittävä tunnetaito, joka lisää yhteyttä toisiin ja luo turvallisuuden tunnetta niin itselle kuin muille. Lasten tunnetaidoilla tarkoitetaan sitä, kuinka lapsi oppii ilmaisemaan, ymmärtämään, havaitsemaan ja säätelemään tunteita. Tunnetaitoja voi opettaa ja oppia.

Koulukiusaamisen määritelmä on: ”yksilöä kiusataan tai hän on kiusaamisen uhri, jos hän on toistuvasti tai pidempään alttiina yhden tai useamman muun henkilön negatiivisille teoille”. Koulukiusaaminen on ryhmäilmiö, jossa osallisena on muitakin kiusaaja ja kiusattu.

Jos lapsi ei opi säätelemään tunteitaan, voi lapsella esiintyä vaikeuksia sosiaalisissa suhteissaan, joista taas voi syntyä lapselle ongelmia toimia vertaistensa kanssa. Tutkimukset osoittavat, että vahvaan tunteiden hallintaa ilmentävät käyttäytymismallit ja strategiat lapsena, ennakoivat suostuisaa kehitystä aikuisena. Sama pätee toisinpäin: heikko tunteiden hallinta ja sen mukaiset käyttäytymisstrategiat ennakoivat jossain määrin elämänkulun hankaluuksia.

Avainsanoina tutkielmaa tehdessäni käytin: tunnetaidot, tunnetaidot peruskoulussa, vuorovaikutustaidot, koulukiusaaminen, koulukiusaamisen ehkäisy, bullying, emotional skills, interaction skills, emotional skills in elementary school.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Mattila, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.