University of Oulu

Hybridivoimansiirtojärjestelmät henkilöautoissa

Saved in:
Author: Hantula, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202041147
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Hantula, 2022
Publish Date: 2022-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä lukijalle esitellään hybridiajoneuvojen erilaisia voimansiirtoratkaisuja ja verrataan eri käyttövoimien hyötyjä, sekä haittoja. Työssä perehdytään hybridiajoneuvojen sähkömoottorien erilaisiin sijoituspaikkoihin ja erilaisiin vaihteistorakenteisiin. Työn tavoitteena on kertoa lukijalle, miten eri ratkaisut eroavat toisistaan ja miksi niitä käytetään, sekä miten yleisiä hybridiajoneuvot nykyään ovat. Työssä myös esitellään eri ratkaisujen säästöt päästöissä, eri ratkaisujen akustojen kapasiteetit ja jännitteet, sekä eri ratkaisujen sähkömoottorien tehot.

Hybrid powertrain in automobiles

Abstract

In this thesis, the reader is presented with different kinds of hybrid powertrain solutions and different fuels are compared. In the thesis we look into the different locations hybrid vehicles electric motors can be placed in different solutions and different transmission solutions. The aim of this thesis is to give the reader a generic idea how different solutions differ from each other and why are they used and also how common hybrid electric vehicles are these days. In the thesis is also represented emission savings in different solutions and the capacity and voltage of batteries and power of the electric motors in different solutions.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Hantula, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/