University of Oulu

”Ei se Zoom ole sama asia kuin ne oppituntien ohessa käytävät keskustelut” : etäopiskeludiskurssit Ylen uutisen kommenttiosiossa

Saved in:
Author: Ahosola, Matias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202041148
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ahosola, 2022
Publish Date: 2022-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani etäopiskeludiskursseja Ylen verkkosivuilla 25.7.2021 julkaistun uutisartikkelin kommenttiosiossa. Tavoitteenani on selvittää, miten etäopiskelusta puhutaan aihetta käsittelevän uutisartikkelin kommenttiosiossa. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1. Miten etäopiskelua merkityksellistetään kommenteissa? 2. Millaisia diskursseja kommenteissa aktivoituu? Sovellan tutkielmassani Norman Faircloughin kriittisen diskurssianalyysin mallia. Tarkastelen erityisesti substantiivi- ja adjektiivivalintoja, joilla kielenkäyttäjät merkityksellistävät etäopiskelua. Näiden valintojen pohjalta aineistostani aktivoitui yhteensä kuusi diskurssia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matias Ahosola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/