University of Oulu

”Vitsari on ihan selvästi vitsausten kylä” : kansanetymologisia tulkintoja Kokkolan paikannimistä

Saved in:
Author: Tuikka, Juulia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202041152
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tuikka, 2022
Publish Date: 2022-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tarkastelen, minkälaisia kansanetymologioita ihmiset tekevät Kokkolan opaakeista paikannimistä. Opaakkien nimien merkitys on monesti nykyihmiselle hämärtynyt. Tutkin myös sitä, mihin nämä paikannimien selitykset perustuvat. Informantit ovat voineet selittää paikannimiä esimerkiksi sana-assosiaatioiden, ruotsin kielen tai henkilönnimien kautta. Lopuksi tarkastelen, vastaavatko kansanetymologiat paikannimien tutkittuja etymologioita.

Aineiston hankin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Ensisijaisena tutkimuskohteenani on ei-lingvistit, mutta informanttieni joukossa on myös muutama kielitieteellisen koulutuksen saanut vastaaja. Keskeisenä tutkimusmenetelmänä käytän laadullista sisällönanalyysia. Varsinaiseen analyysiin olen ottanut mukaan kahdeksan paikannimeä.

Tuloksista käy ilmi, että läpinäkymättömiä paikannimiä on usein vaikea selittää. Eniten paikannimiä selitettiin kuitenkin ruotsin kielen ja sana-assosiaation kautta. Usean paikannimen kohdalla moni informantti on veikannut, että suomenkielinen paikannimi olisi suora muunnos paikan ruotsinkielisestä nimestä. Kokkolan kaksikielisyydellä on siis kenties paljon vaikutusta siihen, miten paikannimien alkuperiä selitetään. Paikalliset ovat tietoisia ruotsin kielen vaikutuksista ja osaavat yhdistellä paikannimiä moniin ruotsinkielisiin sanoihin, vaikka paikannimi ei olisikaan alun perin ruotsista tullut. Lähes kaikkien paikannimien kohdalla on esitetty kuitenkin kansanetymologioita, jotka edes jollain tavalla vastaavat paikannimien tutkittuja etymologioita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juulia Tuikka, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/