University of Oulu

Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien variaatio kinnulalaisten puhekielessä

Saved in:
Author: Pelkonen, Jasmiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202041154
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pelkonen, 2022
Publish Date: 2022-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien variaatiota kinnulalaisten puhekielessä. Lisäksi tutkin, millaisia muotoryhmittäisiä eroja esiintyy jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien variaatiossa. Aineistoni olen kerännyt nauhoittamalla viiden eri-ikäisen informantin keskusteluja. Aineistoa kertyi yhteensä vajaat kolme tuntia. Tutkimukseni edustaa sekä dialektologiaa että sosiolingvististä variaationtutkimusta. Tutkimustulokseni osoittavat, että kinnulalaisten puhekielessä kaikissa tutkimissani vokaaliyhtymissä esiintyy useimmin yleiskielinen variantti. Puhekielessä yleistyvää assimiloitunutta muotoa esiintyy jälkitavujen eA-, OA- ja iA-yhtymissä, mutta huomattavasti vähemmän kuin yleiskielistä varianttia. Lisäksi kinnulalaisten puhekielessä esiintyy eA- ja OA-yhtymissä diftongiutunutta varianttia, jossa on geminaatta. Koska informanttien määrä on melko vähäinen, ja he ovat eri-ikäisiä, tutkimustuloksia voidaan pitää suuntaa antavina.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jasmiina Pelkonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/