University of Oulu

-s-liitepartikkelin semantiikkaa interrogatiivipronomineissa mitäs ja mikäs

Saved in:
Author: Honkonen, Ira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202041163
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Honkonen, 2022
Publish Date: 2022-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Käsittelen kandidaatintutkielmassani -s-liitepartikkelin merkitystä interrogatiivipronomineissa mitäs ja mikäs. Liitepartikkelin semantiikkaa selvitän vertaamalla pronomineja mitäs ja mikäs niiden liitepartikkelittomiin muotoihin mitä ja mikä saadakseni selville -s-liitepartikkelin mahdollisimman tarkan merkityksen erilaisissa käyttökonteksteissa. Lisäksi tarkoituksenani on selvittää, millainen vaikutus -s-liitepartikkelilla on kysymyksen sävyyn. Liitepartikkelin merkitystä olen selvittänyt kyselylomakkeella kerätyllä aineistolla. Kyselyyn vastasi 124 informanttia. Vastausten mukaan interrogatiivipronominien mikä ja mikäs sekä mitä ja mitäs merkityserot vaikuttivat muodostuvan käyttökontekstiensa kautta. Vastauksissa tuli esille useita erilaisia käyttökonteksteja, joissa -s esiintyy. -s-liitepartikkelin käyttökonteksteja olivat esimerkiksi muistelukysymykset, kantaa ottavat kysymykset, ehdotusta hakevat kysymykset, puheenaiheen esittelevät kysymykset, kuulumisia tiedustelevat kysymykset, sarjakysymykset sekä retoriset kysymykset. Lisäksi -s-liitepartikkelia voitiin käyttää silloin, kun puhuteltiin kysyjän asemaa alempana olevaa henkilöä, esimerkiksi lasta. Liitepartikkelillisella kysymyksellä voitiin myös hakea suurpiirteisempää vastausta, kun taas partikkelittomalla kysymyksellä voitiin hakea tarkempaa vastausta. Partikkelin kysymykseen tuomasta sävystä ei ollut mahdollista tehdä yleistystä, sillä sävyyn näyttivät vaikuttavan esimerkiksi tilanne ja äänensävy. Selkeimmin sävy miellettiin kuitenkin tuttavalliseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ira Honkonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/